Kıdem Tazminatına Uygulanacak Faiz

Kıdem Tazminatına Uygulanacak FaizGiriş:

Kıdem Tazminatına uygulanacak faiz, iş akdinin fesih tarihinden itibaren mevduata uygulanacak en yüksek faiz oranıdır.

Özet:

1- Dosya içindeki bazı belgelerden davacının ücretsiz izin isteğine ilişkin belgelerin bulunduğu bu hususlar üzerinde durularak gerçekten fiilen ücretsiz izin kullandığı hususu tesbit edilmeden bilirkişi tarafından tüm süre üzerinden tazminat hesabı yapılması ve bu hesaba dayanarak hüküm kurulması hatalıdır. Bu belgelerde yazılı ücretsiz izinlerin kullanılıp kullanılmadığı kesin olarak saptanıp sonucuna göre hüküm kurulmalıdır.

2- 1475 Sayılı İş Kanununun 14.maddesi uyarınca kıdem tazminatına fesih tarihinden itibaren en yüksek mevduat faizi uygulanması gerekir. Somut olayda ıslah ile arttırılan kıdem tazminatı miktarı için ıslah tarihinden itibaren faize hükmedilmesi hatalıdır.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısa Çalışmadan Nakdi Ücret Desteğine Geçiş

Kısa Çalışmadan Nakdi Ücret Desteğine Geçiş

Kısa çalışma ödeneğinden, nakdi ücret desteğine geçiş olabilecek. Peki bu uygulamadan kimler, hangi şartlar altında faydalanabilecek?