Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-2240

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi Esas No: 2013-2240

yargitay-karari

• İHBAR TAZMİNATI İSTEMİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı – İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği )

• İŞÇİNİN İŞE İADESİ VE İŞE BAŞLATMAMA ( Durumunda İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak İhbar Öneli Verilmişse Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşçiye Tekrar İhbar Öneli Verilmesine Gerek Olmadığı/İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği – İhbar Tazminatı İstemi )

• İHBAR ÖNELİ ( İşverence Daha Önce Davacı İşçiye Usulüne Uygun Olarak Verilmiş Olması Durumunda Feshin Geçersizliğine Karar Verildikten Sonra İşe Başlatılmayan İşçiye Tekrar Verilmesine Gerek Olmadığı/İşçinin İhbar Tazminatı İsteğinin Reddi Gerektiği – İhbar Tazminatı İstemi

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

Çalışma hayatımızın, işçi ve işverene birlikte sorumluluk getirdiği hususlardan birisi de ihbar süresidir. İhbar süresinin …