İşyeri Devri Esas No: 2013-4102

Alt İşverenlik İlişkisi

• ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN İLİŞİKİSİ ( Mal veya Hizmetin Üretildiği İşyeri Bulunan Bir İşverenin ve Aynı İşyerinden İş Alan İkinci Bir İşverenin Varlığı Gereği – Alt İşverenin İşyerinin Asıl İşverenin İşyerinden Bağımsız Olduğu Alt İşverenin İşinin Bitmesi Halinde İşin Yeni Alt İşveren Tarafından Alınmasının İşyeri Devri Şeklinde Yorumlanabileceği )

• ALT İŞVERENLİK İLİŞKİSİNİN SONA ERMESİ HALİNDE İŞÇİNİN KIDEM TAZMİNATINDAN SORUMLULUK ( Önceki İşverenin Devir Tarihindeki Ücret ve Kendi Dönemiyle Sınırlı Olarak Sorumlu Olduğu – Son Alt İşverenen Tüm Dönemden Sorumlu Olduğu )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar

İşe İadelerdeki Kritik Noktalar İşveren açısından iş akdi feshinin son çare olması ilkesine paralel olarak …