Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-11128

Yargıtay Kararları• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( Dosya İçeriğine Göre Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
• ALT İŞVERENLİK ( Dosyaya Sunulan İnşaat İşleri Grubuna Ait Konsorsiyum Sözleşmesine Göre İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı – Alt İşverenin Yaptığı İşlerden Doğrudan ve Tamamen İnşaat İşleri Grubunun Sorumlu Olduğu )
• KONSORSİYUM ANLAŞMASI ( İşlerin Zamanında Yerine Getirilmesinden Lider Şirketin Sorumlu Olduğu/Liderin Her Konsorsiyum Üyesinin İşinden İdareye Karşı Üye İle Birlikte Müştereken Sorumlu Olduğu – Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği )
• MÜŞTEREK MÜTESELSİL SORUMLULUK ( İşin Tamamının veya Bir Kısmının Alt İşverene Verilmesinin Konsorsiyum Üyesinin Sorumluluğunu Ortadan Kaldırmayacağı – Konsorsiyum Lideri Olan Davalı Şirketin Davacının Ödenmeyen İşçilik Alacaklarından Diğer Davalılarla Birlikte Müştereken ve Müteselsilen Sorumlu Tutulması Gerektiği )

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Alt İşveren Durumu Esas No: 2013-23403

• İŞÇİLİK ALACAKLARI DAVASI ( İşçinin Meslekte Geçirdiği Süre İşyerinde Çalıştığı Tarihler Meslek Unvanı ve …