Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Çalışma ve Toplum Esas No: 2013-1986

Çalışma ve Toplum Esas No: 2013-1986

yargitay-karariEsas No: 2013 / 1986 Karar No: 2014 / 296

  • GÜNLÜK ÇALIŞMA SÜRESİNDEN SAYILAN HALLER
  • İŞVERENİN İŞE GELİŞ GİDİŞ İÇİN TAHSİS ETTİĞİ SERVİSTE GEÇEN SÜRELERİN İŞ SÜRESİNDEN SAYILAMAYACAĞI

ÖZET: Yeraltında veya su altında çalışılacak işlerde işçilerin kuyulara, dehlizlere veya asıl çalışma yerlerine inmeleri veya girmeleri ve bu yerlerden çıkmaları için gereken süreler, işçilerin işveren tarafından işyerlerinden başka bir yerde çalıştırılmak üzere gönderilmeleri halinde yolda geçen süreler, demiryolları, karayolları ve köprülerin yapılması, korunması ya da onarım ve tadili gibi, işçilerin yerleşim yerlerinden uzak bir mesafede bulunan işyerlerine hep birlikte getirilip götürülmeleri gereken her türlü işlerde bunların toplu ve düzenli bir şekilde götürülüp getirilmeleri esnasında geçen süreler işçinin günlük çalışma sürelerinden sayılır. Aynı maddenin son fıkrasına göre ise, işin niteliğinden doğmayıp da işveren tarafından sırf sosyal yardım amacıyla işyerine götürülüp getirilme esnasında araçlarda geçen süre çalışma süresinden sayılmaz. Bu durumda, 4857 sayıh Kanun’un 66. maddesinin son fıkrası hükmü dikkate alınmadan, yanlış değerlendirme ile davacının işe gidiş gelişlerinde serviste geçen sürenin de çalışma süresinden sayılması hatalıdır.

DAVA: Davacı, fazla mesai ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu