Ana Sayfa / Yargıtay Kararları / Sözleşme Fesih Esas No:2001/2004

Sözleşme Fesih Esas No:2001/2004

Alt İşverenlik İlişkisiÖzü : Davacının işyerine 18.08.1998 tarihinde sallanarak sarhoş halde gelip çalışmak istediği, ikaz edilmesine rağmen huzursuzluk çıkardığı tutanak ve tanık anlatımları ıle dosyadaki bilgi ve belgelerden anlaşıldığından iş kanununun 17/ıı-c ve 77. maddesi uyarınca işverenin hizmet akdini feshi haklı olmakla kıdem ve ihbar tazminatı taleplerinin reddi gerekir.

Karar metninin devamı için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Sürekli - Süreksiz İş Nedir?

Sürekli – Süreksiz İş Nedir?

Nitelikleri bakımından en çok 30 iş günü süren işler süreksiz işler olup, 30 iş gününü …