alert-icon-red

Aylık Prim ve Hizmet Belgesi Kodlarının Eklenmesi

l Si5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (c) bentleri kapsamındaki sigortalılara ilişkin her ay düzenlenen aylık prim ve hizmet belgeleri düzenlenmektedir.

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 01.11.2012 tarihinde yayınlamış olduğu duyuruya göre; aylık prim hizmet belgelerine meslek kodları ve meslek unvanları eklenecektir.

Kasım/2012 dönemine ilişkin Aylık Prim Hizmet belgelerinde uygulanmaya başlayacaktır.

Konuya ilişkin duyuruya buradan ulaşabilirsiniz.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi Çalışanların GSS Primleri

Kısmi süreli çalışanlar, hangi şartlar ile genel sağlık sigortasından faydalanabilirler?