2017 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları
2017 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2017 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Çalışma izni olmadan bağımsız veya bir işyerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2017 yılında yeniden değerlendirme oranında (%3,83) arttırılmıştır. 

Yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetleriyle ilgili işlemlerde izlenecek usul ve esasları düzenleyen” 6735 sayılı Uluslararası İşgücü Kanunu” 13.08.2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe girmiş olup, anılan yasanın 23. maddesinde düzenlenen 2017 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları aşağıda belirtilmiştir.

Uluslararası İşgücü Kanunu 2017 yılı idari para cezaları:

 

İdari Para Cezaları

2016

2017

Çalışma izni olmaksızın bir işverene bağlı olarak çalışan yabancıya. 2.400,00 2.491,00
Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya. 4.800,00 4.983,00
Çalışma izni olmayan yabancı çalıştıran işverene veya işveren vekiline (her bir yabancı için). 6.000,00 6.229,00
Bildirim yükümlülüğünü, yasanın 22. maddesinde belirtilen sürelerde yerine getirmeyen;

– Bağımsız veya süresiz çalışma izni ile çalışan yabancıya,

– Yabancı çalıştıran işverene (her bir yabancı için).

 

400,00

415,00

 

  • Verilen idarî para cezaları, tebliğinden itibaren bir ay içinde ödenir.
  • Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.
  • Çalışma izni bulunmadan çalıştığı tespit edilen yabancılar sınır dışı edilmek üzere İçişleri Bakanlığına bildirilir.
  • Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

Bildirim Zorunluluğu Nedir?

Uluslararası İşgücü Kanunu 22. maddesi uyarınca; yabancı çalıştıran işverenler ile süresiz veya bağımsız çalışma izni bulunan yabancılar, çalışma izninin veya çalışma izni muafiyeti kapsamında çalışmanın başlaması ve sona ermesi durumu ile çalışma izni veya çalışma izni muafiyetinin iptalini gerektirecek hâlleri on beş gün içinde Bakanlığa bildirmekle yükümlüdür.

SGK Tarafından Uygulanabilecek İdari Para Cezaları

Ayrıca unutulmaması gereken diğer bir husus da bu kişiler aynı zamanda sigortasız ve SGK’ya bildirilmeden çalıştırılıyor olacakları için 5510 Sayılı yasada yer alan cezalara da muhatap olacaklardır.

  • Sigortalı işe giriş bildirgesinin süresinde verilmemesinden dolayı brüt asgari ücretin iki katı;
  • İşçinin sigortasız çalıştırıldığı her ay için asıl veya ek aylık prim ve hizmet belgesinin süresinde verilmemiş olması nedeniyle brüt asgari ücretin 2 katı tutarında para cezası uygulanır.
  • Tekerrür durumuna göre bu cezalar arttırılır.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

3 Adımda Yabancı İşçi Çalıştırma Esasları

3 Adımda Yabancı İşçi Çalıştırma Esasları

İş yerleri çeşitli sebeplerle yabancı uyruklu işçi çalıştırmak isteyebilirler. Her ülkede olduğu gibi ülkemizde de …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir