2020 SGK Yemek Parası İstisna Tutarı
2020 SGK Yemek Parası İstisna Tutarı

2020 SGK Yemek Parası İstisna Tutarı

Bir personelin ücret kazançlarında bazı özel ve yasal kesintilerin olduğu biliniyor. Bu kesintilerden bazıları yüzdelik olarak her yıl aynı şekilde oranlanıyor. Ancak bazı kesintiler resmi kurumlarca (GİB gibi) açıklanan rakamlar üzerinden gerçekleşiyor. 2020’nin gelişiyle beraber güncellenen parametrelerde, yemek parası istisnası da bulunuyor. Peki 2020 SGK yemek parası istisna tutarı ne olacak?

Sigorta Primine Esas Kazanç Kısmi İstisna ve Muafiyet

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanun’un 80. maddesi birinci fıkrasının (b) bendi hükmüne göre ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin % 30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmuyor.

Yasal düzenleme gereği çalışana yapılan;

  • Günlük yemek yardımlarının, günlük asgari ücretin %6 ile sınırlandırılmış kısımları,
  • Çocuk yardımlarının, aylık asgari ücretin %2 ile sınırlandırılmış kısımları,
  • Aile yardımlarının, aylık asgari ücretin %10 ile sınırlandırılmış kısımları,
  • İşveren tarafından sigortalı adına ödenen bireysel emeklilik sistemi katkı payı ve özel sağlık sigortası primlerinin aylık asgari ücretin %30’u ile sınırlandırılmış kısımları sigorta primi kesintilerinden muaf tutulmakta.

Yemek Parası/Yardımı

Sigortalılara yemek parası olarak yapılan ödemelerin, iş yerinde veya müştemilatında işveren tarafından yemek verilmemesi şartıyla, fiilen çalışılan gün sayısı dikkate alınarak cari yıl içerisinde belirlenen günlük asgari ücretin % 6 sının, yemek verilecek gün sayısı ile çarpılması sonucunda bulunacak miktarı,  prime esas kazançların tespitinde dikkate alınmayacak, dolayısıyla bu tutardan prim kesilmeyecek.

Bu durumda, yemek parası adı altında yapılan nakit ödemelerden prime esas kazanca dahil edilecek tutar,

Brüt Günlük Asgari Ücret x  % 6 x (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,

Nakit Ödenen Yemek Parası – İstisna Tutarı = Prime Esas Kazanca Dahil Edilecek Yemek Parası, formülü vasıtasıyla hesaplanacaktır.

2020 SPEK’e dahil olmayan yemek parası tutarı;

2020 Aylık Brüt Asgari Ücret : 2.943,00 TL

2020 Günlük Brüt Asgari Ücret: 98,10 TL

Brüt Günlük Asgari Ücret x  % 6 x (Ay İçinde Fiilen Çalışılan Gün Sayısı) Yemek Parası Verilen Gün Sayısı = İstisna Tutarı,

98,10 x %6 = 5,89 TL

2020 yılında nakit ödenen yemek parası istisna tutarı hesaplanırken yemek parası verilen gün sayısı x 5,89 TL olarak dikkate alınacak.

Diğer taraftan, çalışanlara ay içinde yemek parası olarak nakit ödeme yapılmaksızın, çalıştıkları iş yerinin dışında yemek üretimi yapan başka firma veya şahıslar tarafından (örneğin yemek kuponu karşılığında) gerek iş yerinde, gerekse iş yerinin dışında yemek verilmesi halinde, işverenlerce bu firma veya şahıslara fatura karşılığında yemek bedeli olarak ödenen fatura bedelleri prime esas kazanca dahil edilmeyecek.

 

Hakkında Datassist Admin

Göz atın

2021 KÇÖ ve NÜD Tutarları

2021 KÇÖ ve NÜD Tutarları

Her ocak ayı arifesinde bordro hesaplamada kullanılan tüm parametreler güncellenip, asgari ücret için de yeni …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir