Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / İşçi Babaya Doğum İzni Yürürlükte
isci-babaya-dogum-izni-yururlukte

İşçi Babaya Doğum İzni Yürürlükte

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

 

Çalışma hayatında en çok sorulan fakat sık sık yanlış yorumlanan konulardan birisi de eşi doğum yapan çalışanın herhangi bir yasal izninin olup olmadığı idi. Kamuoyunun da büyük tepkisini çeken bir durum olan 4857 sayılı İş Kanununda, eşi doğum yapan erkek işçiye herhangi bir doğum izninin verilmemesi nihayet son bulmuştur.

İşçi Babaya 5 Gün Ücretli Doğum İzni!

Günlerdir süregelen tartışmaların eşiğinde eşi doğum yapan erkek işçiye doğum izni nihayet; “6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 35. Maddesi ile İş Kanun’da düzenlemeye gidilerek İşçi Babaya İzin hakkı vermiştir.

4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mazeret izni
EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir…

6645 sayılı Yasa ile gidilen değişiklik ile 4857 sayılı İş Kanununda; eşi doğum yapan işçiye 5 günlük ücretli izin verilmesi yasal bakımdan güvence altına alınmıştır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

Yıllık İzin İle İlgili Tüm Soru-Cevaplar

İşçi, işe girişinden itibaren 1 yılını doldurmasının ardından bir sonraki hizmet yılında kullanılmak üzere yıllık …