Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Engelli Velisine 10 Günlük Ücretli İzin Yürürlükte
engelli-velisine-10-gunluk-ucretli-izin-yururlukte

Engelli Velisine 10 Günlük Ücretli İzin Yürürlükte

Tahmini okuma süresi: 2 dk.

 

Son birkaç yıldır çalışma hayatında merak edilen durumlardan birisi de engelli çocuğu bulunan işçilere ücretli izin hakkının Yasa ile güvence altına ne zaman alınacağı ve bu ücretli iznin kaç gün olacağı idi. 23.04.2015 tarihinde yürürlüğe giren “6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 4857 sayılı İş Kanununda ekleme yapılarak engelli çocuğu bulunan vatandaşlarımıza ücretli izin hakkı güvence altına alınmıştır.

En Az %70 Engelli veya Süreğen Hastalık Şartı

Engelli çocuğu olan işçilere 10 günlük ücretli izin hakkı; “6645 Sayılı İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’ un 35. Maddesi ile İş Kanun’da düzenlemeye gidilerek Yasal bakımdan güvence altına alınmıştır.

4857 sayılı Kanunun 46 ncı maddesinin üçüncü fıkrasının (b) bendi ile 55 inci maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi “Ek 2 nci maddede sayılan izin süreleri,” şeklinde değiştirilmiş, 104 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan “ve 65 inci” ibaresi madde metninden çıkarılmış ve Kanuna aşağıdaki ek madde eklenmiştir.

“Mazeret izni
EK MADDE 2 – İşçiye; evlenmesi veya evlat edinmesi ya da ana veya babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü hâlinde üç gün, eşinin doğum yapması hâlinde ise beş gün ücretli izin verilir.

İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı* olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin verilir.”

6645 sayılı Yasa ile gidilen değişiklik ile 4857 sayılı İş Kanununda; İşçilerin en az yüzde yetmiş oranında engelli veya süreğen hastalığı olan çocuğunun tedavisinde, hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla, bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde on güne kadar ücretli izin kullandırılması uygulamaya geçmiş bulunmaktadır.

*Süreğen Hastalıklar:

Süreğen hastalıklar doğuştan veya sonradan herhangi bir nedenle oluşan, bireyin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren ve hastalığı nedeniyle eğitim, mesleki ve sosyal uyumun olumsuz etkilendiği durumlardır. Örneğin; Metabolik rahatsızlık sonucu oluşan hastalıklar, Nörolojik rahatsızlık sonucu oluşan hastalıklar, Onkolojik Hastalıklar, Kan Hastalıkları vb. hastalıklar..

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engelli Geçmişe Dönük Vergi Muafiyeti Uygulaması

Geçmişe Dönük Engelli Vergi Muafiyeti Uygulaması

Engelli çalışanların geçmişe dönük vergi muafiyetinden nasıl faydalandıkları ile ilgili yazımıza “engelli çalışanların nasıl bir …