İşçilerin Çalıştırılma Süreleri

İşçilerin hangi sürelerle çalıştırılacağı, iş yaşamını yakından ilgilendiren konuların başında gelmektedir. 4857 sayılı Yasa ile çalışma süreleri konusunda düzenlemeler yapılmış durumdadır. Genel düzenlemeler kapsamında, haftalık normal çalışma süresi 45 saat, günlük maksimum çalışma süresi 11 saat olarak uygulanmaktadır. Genel çerçeve yasada belirlenmiş olmakla birlikte; konunun detaylarının ortaya konulmasını, uygulamanın açıklığa kavuşturulmasını amaçlayan bir yönetmelik yayınlanması öngörülmüştür.

Bu kapsamda hazırlanan “İş Kanunu’na İlişkin İşçilerin Çalıştırılma Süreleri” 06.04.2004 tarih, 25425 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

İş Kanunu’na İlişkin Çalışma Süreleri Yönetmeliği’ne ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

Raporluyken İşten Çıkan İşçinin Rapor Onay Süreci

İstirahat raporundaki işçinin işten ayrılması veya çıkarılması halinde nasıl bir yol izleneceği merak edilen konular arasında …