Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Danıştay Üçüncü Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

Danıştay Üçüncü Dairesi’nin İşe İade İle İlgili Kararı

İş yaşamımıza 4857 sayılı Yasa ile birlikte giren işe iade kavramına ilişkin düzenlemeler her geçen gün açıklığa kavuşuyor. Bu anlamda, Danıştay Üçüncü Daire tarafından alınan bir karar önem taşımakta.

2006/3799 Esas, 2007/414 karar no’lu, 15.02.2007 tarihli hüküm, işe iade kararlarına uyulmaması sonucunda çalışanlara ödenen tazminatların gelir vergisinden muaf tutulacağını ortaya koymakta.

Bu hüküm sonucunda, işe iade talebiyle iş mahkemelerine başvurarak işe iade hakkı elde eden bir çalışanın, başvurusuna rağmen işveren tarafından işe başlatılmaması durumunda, kendisine ödenmesi mahkemece hüküm altına alınan 4 ile 8 aylık ücreti arasında değişen tazminatların gelir vergisine tabi tutulup tutulmayacağına ilişkin belirsizlik ortadan kalkmış oldu.

Danıştay verdiği kararla, bu kapsamdaki ödemelerin herhangi bir çalışma karşılığı olmaması nedeni ile ücret olarak değerlendirilemeyeceği, söz konusu ödemelerin tazminat niteliği taşıması gerekçesi ile gelir vergisine tabi tutulamayacağı sonucuna varmış durumda.

Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığı’nın vermiş olduğu 2006/3799 Esas, 2007/414 Karar’ın tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ramazan Ayında Çalışanlara Ayrımcılık Yapılması

İş hayatında işçi işveren arasında bir takım uyuşmazlık yaşanmaktadır. Özellikle de Ramazan ayının yaklaşması ile …