Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / İstihdam Paketi Yasalaştı…

İstihdam Paketi Yasalaştı…

İstihdam paketi; İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun, Resmi Gazete’nin 26.05.2008 tarih, 26887 sayısında yayınlanarak yasalaştı.

Düzenleme ile;

– Eski hükümlü ve terör maduru çalıştırılması, kreş ve spor merkezi oluşturulması konusundaki zorunluluklar kaldırılmakta,

– İşverenlerin, kreş ve iş sağlığı ve güvenliği gerekleri konusunda dışarıdan hizmet alabilmeleri sağlanmakta,

– Temmuz 2008’den itibaren özürlü, kadın ve genç istihdamı konusunda belirli esaslarla işverenlere SSK primi teşvikleri getirilmekte,

– Ekim 2008’den geçerli olmak üzere işverenlerin SSK prim yükümlülükleri %5 oranında azaltılmakta,

– İşsizlik ödeneklerinin Ağustos 2008 başından itibaren son dört aylık prime esas kazanç ortalamasının %40’ı ve bu şekilde belirlenen tutarın brüt asgari ücretin %80’i ile sınırlı olması düzenlenmekte,

– Sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinin esasları yeniden belirlenmekte,

– Asıl işveren/alt işveren ilişkilerinin yazılı sözleşme ile belirlenmesi, alt işverenlerin bu sözleşmelere dayalı olarak işyeri tescili yapması, muvaazalı ilişkilerin yok sayılarak, alt işverenin işçilerinin başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçisi sayılması hükme bağlanmakta,

– Kısa çalışma ödeneği ve ücret garanti fonu düzenlemelerine ilişkin 4857 sayılı Yasa’da yer alan hükümler 4447 sayılı Yasa kapsamında değerlendirilmek üzere yeniden düzenlenmekte,

– Sigorta primi borçları yeniden yapılandırılarak; ödeme ve taksitlendirilme esaslarına bağlı olarak gecikme faizlerinin belirli kısımlarından vazgeçilmesi hükme bağlanmakta,

– Özel istihdam bürolarının faaliyetleri, il istihdam kurullarının oluşumu benzeri düzenlemeler konusunda yenilikler yapılmaktadır.

TBMM Genel Kurulu’nda kabul edilen “İş Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun”un tam metnine ulaşmak için tıklayınız. 

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

SGK İşe Giriş İşlemlerinde Bunlara Dikkat

SGK İşe Giriş İşlemlerinde Bunlara Dikkat

İşe başlamasına karar verilen bir işçi için yapılması gereken işlemlerin en üst sırasını; çalışanı SGK’ya …