Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik

15.08.2008 tarih, 26968 sayılı Resmi Gazete’de, Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik yayınlanmıştır.

Yönetmelik ile; kurum tarafından sağlanan hizmetlerin elektronik ortamda yürütülebileceği, kurumun elektronik ortamda belge ve bilgi verilmesini isteyebileceği, verilerin saklanması ve kullanılması sırasında hangi esaslara uyulacağı açıklanmaktadır. Daha sonraki bir tarihte yeni bir yönetmelik veya tebliğ ile bazı belgelerin (yada tümünün belki) elektronik ortamda verilmesinin isteneceği anlaşılmaktadır.

Türkiye iş Kurumu Hizmetlerinin Elektronik Ortamda Yürütülmesi Hakkında Yönetmelik‘in tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

Ar-Ge Kapsamına Girmeyen Faaliyetler

10/8/2016 tarihli 29797 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan; Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesine İlişkin Uygulama …