İşkollarındaki İşçi Sayıları Ve Sendikaların Üye Sayılarına İlişkin İstatistikleri Hakkında Tebliğ

Bilindiği üzere sendikaların toplu iş sözleşmesi yetkisine sahip olmaları konusunda, ilgili iş kolundaki işçi sayısı ve sendikaların üye sayısı belirleyici olmaktadır.

Bu kapsamda; 2821 SAYILI SENDİKALAR KANUNU GEREĞİNCE; İŞ KOLLARINDAKİ İŞÇİ SAYILARI VE SENDİKALARIN ÜYE SAYILARINA İLİŞKİN 2009 OCAK AYI İSTATİSTİKLERİ HAKKINDA TEBLİĞ, 17.01.2009 tarih, 27113 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanmıştır.

İş kollarındaki işçi sayıları ve sendikaların üye sayılarına ilişkin 2009 Ocak ayı istatistikleri hakkında tebliğin tam metnine ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

24 Mart 2016 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilen “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın …