İş Kanunu Uygulama Rehberi Yayınlandı

Aktif .

iş kanunu uygulama rehberiZamanımızın önemli bir kısmını, işverenlerimizle, çalışanlarımızla veya çalışma arkadaşlarımızla paylaşırız. Bu açıdan bakıldığında, çalışma yaşamına ilişkin yasal düzenlemeler, hayatımızda önemli bir yer tutmakta.

Gerek, karşılıklı hak ve yükümlülüklerin bilinmesi; gerekse uygulamadaki yeniliklerin takip edilmesi, çalışma veriminin artmasını sağlamakta.

Mevzuatta yer alan düzenleme ve yeniliklerin ele alındığı, bu düzenlemelerin pratikte nasıl işlediğinin açıklandığı "Açık Açık" bölümünün bu sayısında, sizlere çok faydalı olacağına inandığımız yeni bir yayını tanıtmak istiyoruz; Datassist İnsan Kaynakları, "Eğitim Yayınları " serisinin ilk kitabı, "4857 sayılı İş Kanunu Uygulama Rehberi"ni...

10.06.2003 tarih ve 4857 sayılı iş kanunu ile birlikte çalışma yaşamımıza çok sayıda yeni uygulama, yeni tanımlamalar ve değişiklikler girmiş durumda. Çalışma yaşamına ilişkin kuralların yeniden düzenlendiği, kapsamlı yeniliklerin yapıldığı 4857 sayılı yasa, yayınlanışından bu yana, gerek yönetmelikler, gerekse uygulamadaki aksaklıkların yargıya intikali sonucunda oluşan kararlar yoluyla detaylandırılarak açıklığa kavuşturuldu. Burada kısaca söz edeceğimiz yayın, tüm bu yönetmelikler, yargı kararları, uygulama detayları ışığında, yaşamımıza giren yeni hak ve yükümlülüklerin açıklanmasını amaçlamakta. 

Yasanın, maddesel sıralaması dikkate alınarak incelendiği kitapta, maddelere ilişkin olabildiğince geniş açıklamaların yanısıra, konuya ilişkin yönetmelik, tebliğ ve anlaşmazlıklar sonucunda oluşan yargı kararlarına da yer verilmekte. Hemen tüm çalışan ve işverenlerin günlük çalışma trafiği içinde karşılaşabilecekleri sorun veya aksamaların, yasal açıdan çözüm yolları ile dikkat edilmesi gereken detaylar, açık ve kapsamlı bir anlatımla ortaya konulmakta.

Uygulamanın içinde olan SSK Başkanlığı Sigorta Müfettişleri Bekir Geçer ve Dr. Cahit Evcil tarafından kaleme alınan bu çalışma, yorumların uygulamaya yönelik olması nedeniyle ayrı bir önem taşıyor.

İş Kanunu Uygulama Rehberi, İş Yasası metnindeki sistematiğe uygun olarak aranan konulara kolayca ulaşımın mümkün olduğu, uygulamaya yönelik yorumlar ile yargıtay kararlarının ağırlıklı yer aldığı bir kaynak kitap niteliğinde.

Datassist İnsan Kaynakları'ndan temin edilebilecek, 644 sayfalık bu kitabı, 40 YTL karşılığında, satın alabiliyorsunuz.

İş Kanunu sistematiği içinde hazırlanmış kitapta yer alan konulardan bazıları şöyle:

- İş hukukunda temel ilke ve kavramlar

- İşyeri ve işçilerin bildirim usul ve esasları

- Konusu iş görme olan sözleşmeler ve iş sözleşmesi analizi

- Geçici, mevsimlik ve kampanya işlerinde işçi çalıştırma usul ve esasları

- Tüm yönleriyle işgüvencesi uygulaması

- İş sözleşmesinin sona erdirilmesinde usul ve esaslar

- İhbar ve kıdem tazminatı uygulaması

- İşçi ücretlerinin belirlenmesi ve iş türlerine göre ücret belirleme yöntemleri

- İşyerinde işin düzenlenmesi, çalışma ve dinlenme süreleri

- İşçi sayısına bağlı işveren yükümlülükleri

- İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları

- İş hayatının denetim ve teftişi

- İdari para cezaları, itiraz ve yargı yolları

 

DATASSIST Eğitim Yayınları : 1

Yazarlar              : Dr. Cahit Evcil, Bekir Geçer

Sayfa sayısı        : 644

Fiyatı                  : 40 YTL (KDV dahildir)

Kitabı satın almak için http://kitap.bordronet.com.tr/ adresini tıklayabilirsiniz.

 

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin