Hangisi Asgari Ücret...?

Aktif .

Muammer GÜR
DATASSIST "Bordro Servisi"

asgari ücretHer yılın yaklaşık bugünlerinde bir tartışmadır alır iş piyasalarını; yeni yılda uygulanacak asgari ücret ne olacak ya da olmalı?

Gerek işverenleri, gerekse çalışanları yakından ilgilendiren bu uygulama, kimseyi mutlu edemez genellikle. İşverenler asgari ücretin fazla artırılmasının işveren maliyetlerine negatif etkisiyle ilgilidir. Çalışanlar ise eline geçen asgari ücret rakamını beklemektedir.

Asgari ücret uygulaması, gerek çalışanların yaşam standartları, gerek işveren maliyetleri, gerekse prime esas kazanç tutarlarının saptanması bağlamında hayati bir öneme sahip olmasına dayalı olarak, yılın bugünlerinde gündemi meşgul eder her seferinde. Her asgari ücret kararının açıklanması ile birlikte de şöyle bir tartışma başlar ve haberler yapılmaya başlanır:

 • Bu rakamı onlara (asgari ücret tesbit komisyonu üyeleri)verelim bir ay geçinsinler.
 • Asgari ücret zammı ile günde bir simit alınabilir.
 • Asgari ücrete ... kuruş zam yapıldı.
 • Bir aylık asgari ücretle .. kilo peynir, .. kilo et, .. ayakkabı alınabilir.

Örnekleri artırmak mümkün. Bunları gerek basında, gerekse işveren ve işçi temsilcilerinin açıklamalarında görmekteyiz hemen her yıl.

Bütün bunların ötesinde, asgari ücret rakamının nasıl belirlendiğine, bir asgari ücretli istihdamının işverene neye maal olduğuna, bunun karşılığında o çalışana ne ödendiğine bakalım isterseniz.

Yıllar yılı istihdam üzerindeki yüklerin çok ağır olduğundan, işveren maliyetlerinin yüksekliğinin istihdamı güçleştirdiğinden, bu ağır yüklerin kayıt dışı ekonomiyi büyüttüğünden konuştuk, konuşuyoruz. Peki bir asgari ücretlinin eline geçen net tutar, ödenen gelir vergisi, SSK primi, işsizlik sigortası primi ve dahası işverenin ödediği SSK ve işsizlik sigortası primi tutarları ne durumda.

2008 yılı için belirlenen asgari ücret rakamı bağlamında bu tutarları mercek altına almaya çalışalım hep birlikte.

Asgari ücret tesbit komisyonunun oy birliği ile aldığı karar uyarınca 01.01.2008-30.06.2008 için belirlenen brüt asgari ücret tutarı 608,40 YTL.

Yani asgari ücret esası ile istihdam edilen bir çalışan için belirlenen bir aylık brüt ücret 01.01.2008-30.06.2008 için 608,40 YTL olacak.

Çalışanın eline bu tutar mı geçecek peki? Elbette çalışanın eline geçecek asgari ücret tutarı bu olmayacak. Çünkü asgari ücretli bir çalışan belirlenen 608,40 YTL brüt asgari ücret tutarı esas alınarak;

 • % 14 oranında SSK primi 85,18 YTL
 • % 1 oranında işsizlik sigortası primi 6,08 YTL,
 • % 0,06 oranında damga vergisi 3,65 YTL,

Oluşan gelir vergisi matrahının gereği olarak % 15 oranında gelir vergisi 77,57 YTL ödeyecek.

Bütün bu kesintilerden sonra 608,40 olarak açıklanan asgari ücret tutarına dayalı olarak, Asgari ücretle istihdam edilen bir çalışanın eline 435,92 YTL geçmiş olacak.

Bu durum, getirilen Asgari geçim indirimi uygulaması ile bir miktar iyileştirilmiş durumda 01.01.2008 tarihi itibari ile. Buna göre;

Medeni durumu ve çocuk sayısına dayalı olarak; 45,63 ile 77,57 YTL arasında değişen tutarlar ile artması söz konusu bir asgari ücretlinin eline geçecek net ücretinin.

Asgari ücretle bir çalışan istihdam eden bir işveren, bu çalışanı için 608,40 YTL tutarında bir maliyet ile mi karşı karşıya peki? Bu sorunun cevabı da evet değil elbette. Çünkü asgari ücretle bir çalışan istihdam eden bir işveren de belirlenen 608,40 YTL asgari ücret tutarını esas alarak;

% 19,5 ile % 25 arasında değişen oranlar ile SSK primi 118,64/152,1 YTL,

% 2 oranında işsizlik sigortası primi 12,17 YTL ödemek durumunda. Bu eklentilerin ardından asgari ücretli bir çalışanı için işverenin karşı karşıya bulunduğu toplam maliyet ise, 739,21 YTL ile 772,67 YTL arasında değişecek.

Bu durumda Yoksulluk sınırının bile 640 YTL olduğu savıyla yerden yere vurulan, çok düşük olduğu gerekçesi ile eleştirilen asgari ücret tutarı bunların Hangisi:

 • 435,92 YTL,
 • 608,40 YTL,
 • 739,21 YTL,
 • 772,67 YTL,

Hangisi???

Gerek çalışanların, gerekse işverenlerin asgari ücret tutarlarından mutlu olabilmelerinin en etkin yolu, sürekli ağırlığından söz edilen istihdam yüklerinin azaltılması, gerek sigorta primi, gerekse vergi kesintilerinin katlanılabilir oranlara çekilmesi olarak gözükmekte. Bu yolla, hem iş piyasası aktörlerinin üzerindeki ağır yükler kaldırılmış olacak, hem de kayıt dışına kayan istihdamın kayıt altına alınması mümkün olabilecek.

Asgari ücret artışlarının kaç simite karşılık geldiğini hesaplamak zorunda kalmayacağımız bir ekonomiye ulaşabilmemizin, işverenlerin iş yapmaktan, işçilerin çalışmaktan mutlu olabileceği bir yapıya kavuşabilmemizin yakın gelecekte gerçekleşmesi ve 2008 yılının herkese güzellikler getirmesi dileklerimizle bağlayalım bu yazımızı isterseniz. 

Tablo 1. (*)

01.01.2008-30.06.2008

 16 YAŞINDAN BÜYÜKLER
 İÇİN ASGARİ ÜCRETİN
 İŞVERENE MALİYETİ

 BRÜT ASGARİ ÜCRET     608,40
 SSK TABAN MATRAHI     608,40
 SSK TAVAN MATRAHI   3.954,60
 GÜN        30,00
 GÜNLÜK ÜCRETİ       20,28
 İŞÇİ İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 1 )         6,08
 İŞÇİ SSK PAYI       85,18
 GELİR VERGİSİ MATRAHI      517,14
 ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKAR-ÇOCUKSUZ)        45,63
 GELİR VERGİSİ TUTARI         77,57
 DAMGA VERGİSİ TUTARI         3,65
 ASGARİ ÜCRETTENKESİNTİLER TOPLAMI       172,48
 NET ELE GEÇEN TUTAR       435,92
 ASGARİ GEÇİM DAHİL NET TUTAR       481,55
 İŞVEREN SSK PAYI ( % 19.5)       118,64
 İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTASI ( % 2 )         12,17
 İŞVERENE MALİYET       739,21

(*) Dr. Cahit Evcil - Asgari ücretin işverene maliyeti tablosu.

 

 

BÜLTENE ABONE OL!

Yasal değişiklikler ve mevzuata ilişkin güncellemelerden haberdar olmak için bültenimize abone olun

Sosyal Medya

İş Kanunu Facebookİş Kanunu Twitterİş Kanunu Google+Datassist Linkedin