Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Yoğun Kar Sebebiyle Telafi Çalışması
yogun-kar-sebebiyle-telafi-calismasi

Yoğun Kar Sebebiyle Telafi Çalışması

 

 
Yoğun kar yağışlarının, ulaşımı ve hayatı zorlaştırdığı hatta durma noktasına getirdiği şu günlerde kar sebebiyle işe gelinmeyen günlerin olması ya da kar tatili sebebiyle işin aksaması halinde işveren telafi çalışması yapabilir mi?

06.04.2004 tarihinde yürürlüğe giren Çalışma Süreleri Yönetmeliği’nin 7. Maddesinde telafi çalışmasıyla ilgili

“Zorunlu nedenlerle işin durması, ulusal bayram ve genel tatillerden önce veya sonra işyerinin tatil edilmesi veya benzer nedenlerle işyerinde normal çalışma sürelerinin önemli ölçüde altında çalışılması veya tamamen tatil edilmesi ya da işçinin talebi ile kendisine 4857 sayılı İş Kanunu, iş sözleşmeleri ve toplu iş sözleşmeleri ile öngörülen yasal izinleri dışında izin verilmesi hallerinde, işçinin çalışmadığı bu sürelerin telafisi için işçiye yaptırılacak çalışma, telafi çalışmasıdır hükmü yer almıştır.

Zorunlu nedenler, önceden görülemeyen ve kaçınılamayan, kusurdan uzak, dıştan gelen olaylardır. Örneğin: doğal afetler, aşırı kar yağışı, işin yapılması sırasında ortaya çıkan ve işin durdurulmasına neden olan diğer olaylar gibi.

Telafi çalışması yaptıracak işveren; bu çalışmanın 4857 sayılı İş Kanununun 64 üncü maddesinde sayılan nedenlerden hangisine dayandığını açık olarak belirtmek, hangi tarihte çalışmaya başlanacağını, ilgili işçilere bildirmek zorundadır.

Telafi çalışması, kaynağını oluşturan zorunlu nedenin ortadan kalkması ve işyerinin normal çalışma dönemine başlamasını takip eden 2 ay içerisinde yaptırılır. Telafi çalışması, günlük en çok çalışma süresi olan 11 saati aşmamak koşulu ile günde 3 saatten fazla olamaz. Telafi çalışması, tatil günlerinde yaptırılamaz.

Belirtilen çalışma sürelerine aykırı davranan işveren her işçisi için (Ocak 2015 itibariyle uygulanan idari para cezası) 270 TL idari para cezası ödemek zorunda olacaktır.


Telafi Çalışması ile ilgili sözlük içeriğine ulaşmak için tıklayınız.

Görsel: Kar ve ŞemsiyeAbdülkadir Uzuntepe

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

İş Kanunu İdari Para Cezaları 2017

4857 sayılı İş Kanunu hükümlerinin yerine getirilmemesi durumuna ilişkin İdari Para Cezaları 2017 yılı rakamları …