Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik
alt-isveren

Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik

25.08.2017 tarih 30165 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “ALT İŞVERENLİK YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK ” ile, Bakanlık iş müfettişlerinin , alt işverenlik ilişkisinin muvazaalı olduğuna dair yazdıkları raporlara ilişkin “itiraz usulleri” hakkında değişikliğe gidilmiştir.

Alt İşverenlik Kavramı

Bir işverenden, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin yardımcı işlerde veya asıl işin bir bölümünde işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren işlerde iş alan, bu iş için görevlendirdiği işçilerini sadece bu işyerinde aldığı işte çalıştıran gerçek veya tüzel kişiyi yahut tüzel kişiliği olmayan kurum ve kuruluşları belirtmektedir.

Asıl İşveren-Alt İşveren İlişkisinin Kurulma Şartları

Asıl işveren alt işveren ilişkisinin kurulabilmesi için;

  • Asıl işverenin işyerinde mal veya hizmet üretimi işlerinde çalışan kendi işçileri de bulunmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde mal veya hizmet üretiminin yardımcı işlerinden olmalıdır. Asıl işin bölünerek alt işverene verilmesi durumunda ise, verilen iş işletmenin ve işin gereği ile teknolojik nedenlerle uzmanlık gerektiren bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, üstlendiği iş için görevlendirdiği işçilerini sadece o işyerinde aldığı işte çalıştırmalıdır.
  • Alt işverene verilen iş, işyerinde yürütülen mal veya hizmet üretimine ilişkin bir iş olmalı, asıl işe bağımlı ve asıl iş sürdüğü müddetçe devam eden bir iş olmalıdır.
  • Alt işveren, daha önce o işyerinde çalıştırılan bir kimse olmamalıdır. Ancak daha önce o işyerinde çalıştırılan işçinin bilahare tüzel kişi şirketin ya da adi ortaklığın hissedarı olması, alt işveren ilişkisi kurmasına engel teşkil etmez.

Şartlarının birlikte sağlanması gerekmektedir.

Alt İşverenliğin Muvazaalı Olduğuna Dair Raporlara İtiraz Usulü Değiştirildi

İşverenler 30 iş günü içerisinde yetkili iş mahkemesine itiraz edebilir.

Değişiklik yönetmeliği ile;

“Asıl işveren – alt işveren ilişkisinin iş müfettişlerince incelenmesi sonucunda muvazaanın tespitine ilişkin gerekçeli müfettiş raporu ve tutulan tutanaklar Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğünce işverenlere tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren otuz işgünü içinde işverenlerce yetkili iş mahkemesine itiraz edilebilir.

İtiraz üzerine görülecek olan dava basit yargılama usulüne göre dört ay içinde sonuçlandırılır. Mahkemece verilen kararın temyizi hâlinde Yargıtay altı ay içinde kesin olarak karar verir. Kamu idarelerince bu raporlara karşı yetkili iş mahkemelerine itiraz edilmesi ve mahkeme kararlarına karşı diğer kanun yollarına başvurulması zorunludur.

Rapora otuz iş günü içinde itiraz edilmemiş veya mahkeme muvazaalı işlemin tespitini onamış ise tescil işlemi iptal edilir ve alt işverenin işçileri başlangıçtan itibaren asıl işverenin işçileri sayılır.”

Değişiklik Yönetmeliği’nin tam metnine ulaşmak için tıklayınız…

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

2017 yılı Asgari Ücreti Açıklandı

Asgari Ücret Komisyonunda görüşmeler sürerken Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Müezzinoğlu Asgari Ücret tutarı ile …

Türk Lirasına Dönüş Çalışan Hizmet Akitlerini Nasıl Etkileyecek

Türk Lira’sına Dönüş, Çalışan Hizmet Akitlerini Nasıl Etkileyecek?

Çalışma hayatını değiştirecek önemli etkilerden birini geçtiğimiz günlerde yayımlanan Türk Parasının Kıymetini Koruma Hakkında 32 …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir