Ana Sayfa / Yasal Değişiklikler / İşbaşı Eğitim Teşviki 2018’de De Devam Edecek
İşbaşı Eğitim Teşviki 2018’de De Devam Edecek
İşbaşı Eğitim Teşviki 2018’de De Devam Edecek

İşbaşı Eğitim Teşviki 2018’de De Devam Edecek

İşbaşı Eğitim Teşviki, 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu’nun Geçici 15. maddesi ile 23/4/2015 tarihinde yürürlüğe girmişti. İstihdama katkı sağlayan ve İŞKUR tarafından desteklenen teşvik, işverenler işbaşında işçileri eğitirken onların maliyetlerini azaltıyor.

6645 Kanun numarası ile bildirilen, şartları sağlayan işverenlerin asgari ücret üzerinden hesaplanan işveren prim payı kadar indirim aldığı teşvik 2017 yılında devam etmişti. 25/12/2017 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla işbaşı eğitim teşviki 31/12/2018 tarihine kadar uzatılmıştır.

İşbaşı Eğitim Teşvikinden Kimler İçin Faydalanılabilir?

İşbaşı eğitim teşviki yararlanmak isteyen işverenler bu teşvikin şartlarına haiz personelleri çalıştırmak zorundadır.

  • 18 yaşından büyük, 29 yaşından küçük olan,
  • İşKur tarafından başlatılan eğitim programını tamamlayan
  • Takip eden 3 ay içinde aynı meslek alanında 4(a) kapsamında özel sektörde işe alınan
  • İşe başlatılan işyerinin önceki yıldaki çalışan sayısına ilave olan

kişiler için işverenler işbaşı eğitim teşvikinden yararlanabilirler.

İşbaşı Eğitim Teşviki Tutarları Nasıl Hesaplanır?

İşbaşı Eğitim Teşvikinden faydalanma şartlarını sağlayan işçileri işe başlatan işverenler için,

  • işyeri imalat sanayi sektöründe faaliyet göstermesi hâlinde 42 ay,
  • diğer sektörlerde ise 30 ay süre ile

5510 sayılı Kanun’un 81. maddesinin birinci fıkrasının (ı) bendi uygulandıktan sonra kalan sigorta primlerinin işveren hisselerine ait oranına göre ve prime esas kazanç alt sınırı üzerinden hesaplanan tutar Fondan karşılanır.

İşbaşı Eğitim Teşvikinden Kimler Faydalanamaz?

İşveren payına ait primlerin Fondan karşılanabilmesi için işverenlerin çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili olarak;

  • 5510 sayılı Kanun uyarınca aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde Sosyal Güvenlik Kurumuna vermesi,
  • sigortalıların tamamına ait sigorta primlerinin sigortalı hissesine isabet eden tutarı ile Hazine ve Fon tarafından karşılanmayan işveren hissesine ait tutarı yasal süresi içinde ödemesi ve
  • kapsama giren sigortalının işe alındığı işyerinden dolayı Sosyal Güvenlik Kurumuna prim, idari para cezası ve bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borcu bulunmaması şarttır.

(Yapılandırma ve taksitlendirme bu hükümden yararlanmaya engel teşkil etmeyecektir.)

Kontrol ve denetimlerde, sigortasız işçi çalıştırdığı tespit edilen işverenler 1 ay boyunca bu teşvikten yararlanamazlar. Ayrıca Devletten ihale usulü ile iş alarak çalışan işyerleri de bu teşvikten yararlanamazlar.

Sosyal güvenlik destek primine bağlı çalışan emekliler ile yurt dışında çalışan işçiler üzerinden bu teşvikten faydalanılamaz.

ikban

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Kazası Olmayan İş Yerlerinde İşveren Teşviki

İş Kazası Olmayan İş Yerlerinde İşveren Teşviki

İş hayatında bir işverenin en çekindiği durumlardan biri çalışanlarının iş kazası geçirmesidir. Kimi zaman ağır …

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir