İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları 2019

503 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği uyarınca, çalışma izni olmaksızın bağımsız veya bir iş yerine bağımlı olarak çalışan ve bunları çalıştıranlarla yasada belirtilen bildirim yükümlülüğünü yerine getirmeyenlere uygulanan idari para cezaları 2019 yılında yeniden değerlendirme oranında (23,73%) arttırılmıştır. Söz konusu cezalar 13.08,2016 tarihli, 29800 sayılı Resmi Gazetede yayımlanıp yürürlüğe giren ” 6735 sayılı … Okumaya devam et İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları 2019