iskanunu

Bağ-Kur Prim Borçları Siliniyor

Tahmini okuma süresi: 2 dk.  Kamuoyunun da bildiği üzere, Bağ-Kur prim borçlarının silinmesi ile ilgili 4.42015 tarihli ve 6645 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun 23.04.2015 tarihli 29335 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiş ve bu Kanunda 5510 sayılı …

Devamı »

Ramazan Ayında Sağlanan Ayni ve Nakdi Yemek ve Erzak Yardımları

Tahmini okuma süresi: 2 dk.  Ramazan Ayı (18/6/2015 – 16/07/2015) tüm güzellikleri ile yaklaşmakta iken, işverenleri de bu özel ay boyunca işçilerine sağlayacakları yardımlar ve oruç tutan işçilerine yönelik yemek yerine alternatif yardımlar sağlama metotları, ve bunların bütçelendirilmesi, yönetilmesi ve yasal olarak düzenlenmesi telaşı sarmış durumdadır. Çalışan işçilere yemek yemedikleri …

Devamı »

Part-time Çalışanların Eksik Gün Borçlanmaları

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 41. maddesine eklenen (i) bendi ile 25/2/2011 tarihinden sonraki sürelere ilişkin olmak üzere, 4857 sayılı Kanuna göre kısmi süreli iş sözleşmesi ile çalışan sigortalıların kısmi süreli çalıştıkları aylara ait eksik kalan sürelerini borçlanmalarına imkan sağlanmıştır. Bu bent uyarınca yapılacak borçlanmalar Kanunun …

Devamı »

Staja Tabi Öğrencilerin SGK Bildirimleri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun 5. maddenin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince; “2008 yılı Ekim ayı başından itibaren 3308 sayılı Kanunda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler hakkında iş kazası ve meslek hastalığı ile hastalık sigortası; …

Devamı »

Geçici İş Göremezlik Ödeneği ve Ayrıntıları Nelerdir

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    Çalışma hayatında sigortalıların karşılaşabilecekleri riskleri en aza indirgeme için Sosyal Güvencesi bulunan çalışanlara 5510 sayılı Kanun ile belirli durumlarda karşılaşabilecekleri iş göremezlik hallerinde belirli bir ödenek verilmektedir. Halk arasında daha çok hastalık parası ya da rapor parası olarak adlandırılan bu durum aslında “geçici iş …

Devamı »

Sürekli İş Göremezlik Geliri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    İş kazası veya meslek hastalığı sonucu oluşan hastalık ve engellilik nedeniyle Kurumca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurulları tarafından verilen raporlara istinaden (Sosyal güvenlik Kurumu) Kurum Sağlık Kurulunca meslekte kazanma gücü en az % 10 oranında azalmış bulunduğu tespit edilen sigortalı, sürekli iş göremezlik …

Devamı »

Maluliyet Tespit İşlemleri Yönetmeliğinde Önemli Değişiklikler

Tahmini okuma süresi: 3 dk.  MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir MADDE 2 …

Devamı »

Maluliyet Tespiti İşlemlerinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

MADDE 1 – 3/8/2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Maluliyet Tespiti İşlemleri Yönetmeliğinin 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendinde yer alan “malul” ibaresi “ağır engelli” şeklinde, (f) bendinde yer alan “Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğünü” ibaresi “Emeklilik Hizmetleri Genel Müdürlüğünü” şeklinde değiştirilmiştir MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 12 nci maddesinin birinci fıkrasında …

Devamı »

İşçi ve Memurlara Vergi Şoku

Tahmini okuma süresi: 3 dk.  Maliye Bakanlığı’nın gerçekleştirdiği vergi dilimindeki sınırlı artış; milyonlarca asgari ücretli ve memurun maaşında düşüşe sebep olacak. Bilindiği üzere Temmuz ayında asgari ücret net 949 Lira’dan 1000,55 TL’ye, brüt asgari ücret ise 1201 Lira’dan 1273 Lira’ya yükseliyor. Böylece, 5,5 milyon asgari ücretli çalışan; Aralık ayında yüzde …

Devamı »

Malullük, Malullük Sigortası ve Malullük Aylığı Nedir?

  Malullük sigortası ve malullük ; İlk defa çalışmaya başlanılan tarihten sonra herhangi bir hastalık veya kaza sonucu malul sayıldığı tespit edilen sigortalıların gelir kayıplarını gidermek amacı ile kurulmuş uzun vadeli sigorta kollarından biridir. 5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre; – Hizmet akdine tabi (4/a lı) ve …

Devamı »