2016 1. Dönem Bordro Parametreleri

2016 yılı için asgari ücretin brüt 1.647,00 TL olarak kesinleştiği anlaşılmış olup asgari ücrete bağlı parametreler aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. 2016 1. Dönem Bordro Parametreleri.

2016 YASAL PARAMETRELERİ
ASGARİ ÜCRET TL 
AYLIK BRÜT ASGARİ ÜCRET 1.647.00
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (BEKÂR) 123,53
AYLIK NET ASGARİ ÜCRET (AGİ DÂHİL) 1.300,99
ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 1.935,23
PRİME ESAS KAZANÇ TABAN VE TAVANLARI   TL
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR 54,90
GÜNLÜK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR 356,85
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ALT SINIR 1.647,00
AYLIK PRİME ESAS KAZANÇ/SGK/ÜST SINIR 10.705,50
VERGİLENDİRİLEBİLİR GELİR DİLİMLERİ VERGİ ORANI
0 – 12.600 TL 15%
12.601 – 30.000 TL arası 20%
30.001 – 110.000 TL arası 27%
110.001 TL ve fazlası için 35%
SGK VE VERGİ İSTİSNALARI TL
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/SGK (ASGARİ ÜCRET*%2) 32,94
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/SGK (ASGARİ ÜCRET*%10) 164,70
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/SGK 3,29
YEMEK YARDIMI İSTİSNASI/GVK 13,70 
ÇOCUK YARDIMI İSTİSNASI/GVK 22,20*
0-6 yaş grubu için  44,41*
AİLE YARDIMI İSTİSNASI/GVK/KAMU 189,54*
Bireysel emeklilik+özel sağlık sig. primi istisnası/prime esas kazanç  494,10
ENGELLİ İNDİRİMİ TL
1. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK 900,00
2. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK 460,00
3. DERECE SAKATLIK İNDİRİMİ/GVK 210,00
KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4.092,53
DAMGA VERGİSİ ORANI 0,00759
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ (AGİ) TABLOSU TL
Bekâr 123,53
Evli/Eş Çalışıyor 123,53
Evli/Eş Çalışıyor+1 Çocuk 142,05
Evli/Eş Çalışıyor+2 Çocuk 160,58
Evli/Eş Çalışıyor+3 Çocuk 185,29
Evli/Eş Çalışıyor+4 Çocuk 197,64
Evli/Eş Çalışıyor+5 Çocuk 209,99
Evli/Eş Çalışmıyor, Çocuk Yok 148,23
Evli/Eş Çalışmıyor + 1 Çocuk 166,76
Evli/Eş Çalışmıyor + 2 Çocuk 185,29
Evli/Eş Çalışmıyor + 3 Çocuk 209,99

*Devlet Memuru katsayılarında yılın ilk yarısı için oluşacak %6,90 zam esas alınarak hesaplanmıştır.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

2021 Gelir Vergisi Tarifesi

Asgari ücretin ardından diğer bordro parametreleri de açıklanmaya başladı. Bunlardan ücreti etkileyen en önemlisi de …