854 Sayılı Deniz İş Kanunu

854 sayılı Deniz İş Kanunu deniz, göl veya akarsularda Türk Bayrağı taşıyan yüz ve daha fazla grostonilatoluk gemilerde hizmet sözleşmesi ile çalışan gemicileri ve bunların işverenleri arasındaki ilişkileri düzenler.

Ayrıca, bir işverenin toplam 5 veya daha fazla gemiadamı çalıştırması ya da ait gemilerin toplam grostonilatolarının yüz ya da daha fazlası olması hallerinde bu kanunun hükümleri uygulanır.

Deniz İş Kanunu, tarifler, tanımlamalar, kısıtlamalar, istisnalar ve açıklamalar ile deniz üzerindeki iş yaşamını düzenler.

854 sayılı Deniz İş Kanunu’nu görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 Deniz İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 Deniz İş Kanunu İdari Para Cezaları

Tutarlarında her yıl değişiklik yapılan idari para cezalarından birisi de Deniz İş Kanunu'ndaki cezalar. İşte 2021 tutarları!