Sizin Sorduklarınız

Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

Engelli Personel Çalıştırmama Cezası

4857 sayılı İş Kanununun 30. maddesinde belirtildiği üzere kamu ya da özel sektör fark etmeksizin 50 ve üzeri personel istihdam eden her iş yerinin %3 oranında engelli personel çalıştırması zorunlu. İşverenin çalıştıracağı engelli işçi sayısı, aynı il sınırları içinde birden fazla iş yeri bulunması durumunda, iş yerlerinde bulunan toplam işçi …

Devamı »

İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İş Arama İzni Ücreti ve Toplu Kullanımı

İşçi ve işveren arasındaki iş akdinin sonlandırılmasında iki taraftan da gelen fesih yolunda ihbar süresine göre önceden bildirim zorunluluğu bulunmaktadır. Kıdem süresine göre değişkenlik gösteren ihbar süresi içinde işçinin yeni bir iş bulması için 4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesinde düzenlenen kurallara göre işveren tarafından yeni iş arama izni verme …

Devamı »