Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?
Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Şirket Tarafından Verilen Ayni Yardımlar Nelerdir?

Ayni yardım, işveren tarafından çalışana sağlanan ve para olmayan ancak para ile ölçülebilen menfaatlerdir. Burada ayni yardımın esas niteliği ücrete dönüştürülemeyecek şekilde hizmetin sağlanmasıdır. Örnek vermek gerekirse işverenin işçiye yol yardımı olarak servis aracı sağlaması ayni yardım niteliğindedir. Çünkü işçinin evi ve işi arasındaki ulaşım sorununu ortadan kaldırmak amacıyla yapılan bir yardımdır. Ancak işveren yine işçinin ulaşım sorununu çözmek için nakit olarak yol parası verseydi bu ayni yardım niteliği taşımayacaktı çünkü bu tip yardım ücret niteliği taşımaktadır.

Ayni yardımlar işçinin ihtiyaçlarının karşılanmasını sağlarken yasal kesintilerde de avantajlar sağlamaktadır. Ayni yardımların birkaç istisnai durum hariç tamamı tutarlarına bakılmaksızın prime esas kazanç matrahından muaftır. Yani bu yardımlar üzerinden herhangi bir SGK prim kesintisi yapılmaz. Ancak gelir vergisi kesintisinin uygulanmasında herhangi bir istisna bulunmaz, sağlanan menfaatin tamamı vergi matrahına eklenmelidir

Yemek parası/yemek kartı gibi ödemelerde istisna uygulanırken yasanın belirlediği sınırlama dikkate alınır. Ayrıca yine belirli günlük tutar üzerinden damga vergisi istisnası olan yardım türü nakit olarak yapılan yemek parası yardımıdır. Yani Yemek parası nakit olarak verilse bile belirli sınırlar dahilinde hem sigorta matrahından hem gelir vergisi matrahından hem de damga vergisi matrahından indirim sağlayan tek ayni yardımdır.

Sınırlaması bulunan bir başka ayni yardım ise sağlık sigortasıdır.  Aylık asgari ücretin %30’u oranına kadar SGK matrahından muafiyeti varken, kişinin aylık vergiye tabi kazancının %15’ini geçmemekle birlikte yıllık brüt asgari ücreti de geçmeyecek oranda gelir vergisi matrahından da muafiyet sağlamaktadır. İşverenin yaptırdığı bireysel emeklilik de bu kapsamda değerlendirilebilir.

İşverenin yılbaşı, kıdem atlama veya doğum günü gibi sebeplerle çalışana altın yardımı yapması ayni yardım sayılmamaktadır. Pek çok yargı kararı göstermektedir ki altın yardımı ücret olarak değerlendirilmektedir ve tüm yasal kesintilere tabidir. Herhangi bir SGK veya vergi istisnası söz konusu değildir.

İşçiye sağlanan menfaatler arasında en çok tartışma yaratan konulardan biri işverenin çalışana araç tahsisinde bulunmuş olmasıdır. Söz konusu yardım öyle tartışmalıdır ki hem şirketler nezdinde farklı uygulamalar görünmekte, hem de uzmanlar tarafından farklı yorumlamalar bulunmakta. Her görüş tarafından mutabık olunan tek nokta şayet araç çalışana işin gereklilikleri gereği yani iş için veriliyorsa bordroda gösterilmesine gerek yoktur. Ancak söz konusu araç yardımı bir yan hak olarak veriliyorsa bordroda gösterilmeli ve tüm yasal kesintilere tabi olmalıdır.

Tartışmalara sebep olan bir başka ayni yardım türü ise konut tahsisi/barınma yardımıdır. Kimi görüşe göre sigorta primine tabi tutulması gerekirken, çoğunluk görüşüne göre tutulmaması yönündedir. Şayet işveren işçi için bir konut tahsis ettiyse ve bu konutun bedeli işçiye ücret olarak ödenerek değil, mülk sahibine doğrudan ödeniyorsa prime esas kazanca dahil edilmez, ancak gelir vergisi ve damga vergisine tabi olacaktır.

Ayni yardımlar ile ilgili en dikkat edilmesi gereken nokta kimi ayni yardımlarda hem gelir vergisi hem sigorta primleri tarafında istisna uygulanırken bazı ayni yardımlarda yalnızca sigorta primi tarafında istisna uygulanabilmektedir. Söz konusu yardımların bordrolaştırılması sırasında ilgili kanun hükümlerine dikkat edilmelidir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir