Yemek Yardımı Türü Değişikliği
Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

Günümüzde iş dünyası, çalışan memnuniyetini ve verimliliğini artırmak için çeşitli yöntemler benimsemektedir. Bu yöntemlerin başında gelen yemek yardımı, çalışanların hem fiziksel sağlığını hem de motivasyonunu doğrudan etkileyen önemli bir unsurdur. İşverenler, geleneksel yemek yardımı türlerinin yanı sıra, günümüzün dinamik ve değişen çalışma koşullarına uyum sağlayacak yeni modeller üzerinde de çalışmaktadır. Yemek yardımı temelde üç farklı şekilde verilebilir; yemekhane, nakdi yemek yardımı ve yemek kartı.

Yemekhane

İşverenin, işyerinde veya müştemilatında işçilere yemek vermesi durumda bu hizmetin bordroya dahil edilmesi gerekmez. Burada sağlanan yardım işverenin yaptığı anlaşma gereği bir yemek şirketi tarafından veya direkt olarak aynı işverene bağlı çalışanlarla mümkün olabilmektedir. Verilen bu hizmet için yapılan harcama muhasebe kayıtlarında bir gider türü olarak kullanılır.

Nakdi Yemek Yardımı

Çalışanın yemek ihtiyacına yönelik olarak belirlenen tutar nakdi olarak personele ödenir ve SGK primi, gelir vergisi, damga vergisinde muafiyet uygulanır. SGK primi için günlük 157,69 ₺, gelir vergisi ve damga vergisinde ise günlük 170 ₺’na kadar yapılan ödemeler kesintiden muaf tutulur.

Yemek Kartı

Yemek yardımının bir şirket aracılığıyla yemek kartı üzerinden sağlanması durumunda ise yine günlük 157,69 ₺’na kadar SGK priminden, 170 ₺’na kadar da gelir vergisinden muaf tutularak bordroya eklenir.

Yemek Yardımı Türü Değişikliği

İşverenler işçiler için sağladıkları yemek yardımı türünde değişikliği gidebilirler. Yukarıda bahsedildiği üzere yemekhanede verilen yemek yardımı ve yemek kartı-nakdi yemek yardımının bordrolaştırılması ve muafiyetlerinden farklılıklar vardır. Bu sebeple işverenlerin değişikliğe gitmesi durumunda bazı hususlara dikkat etmelidirler.

Yemekhanede verilen yemek yardımı kaldırılarak yemek kartı veya nakit yemek yardımına geçilirse; çalışanlara verilen yemek yardımı o dönemden itibaren bordroya eklenir. Değişiklikten sonra bordroya eklenen yemek yardımı sene için belirlenen gelir vergisi ve SGK muafiyetinden de faydalanabilir.

İşçiye yemek kartı-nakit yemek yardımı sağlayan işveren, işyerinde veya müştemilatında yemek vermeye kara verirse; bordroda gösterilen yemek yardımı değişiklik sonrası bordroya artık eklenmez ve herhangi bir muafiyetten faydalanamaz.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir