4857 Sayılı İş Kanunu Tam Metin

4857 Sayılı İş Kanunu Tam Metin

4857-sayili-is-kanunu-guncel-tam-metin-2012
4857 Sayılı İş Kanunu

4857 Sayılı Iş Kanunu, işçi ve işverenlerin çalışma ortamlarındaki haklarını ve sorumluluklarını düzenlemek amacı ile 2003 yılında yürürlüğe girmiş, zaman içerisinde üzerinde bir takım değişiklikler yapılmıştır.

İş Kanunu, 4. Maddesinde ifade edilen işyerlerinin dışında kalan tüm işyerlerinde 4857 Sayılı Kanunun hükümleri istisnasız olarak uygulanmaktadır.

Temel ilke, ilişki, şekil, usûl, hak, sorumluluk, ceza, iş güvenliği, izin, ücret, çalışma, iş sözleşmesi, sözleşme çeşitleri hakkında tanım ve açıklamalar 4857 Sayılı iş Kanunu’nda düzenlenmiştir.

  • 4857 Sayılı Iş Kanunu, tüm değişiklikleri ile birlikte en güncel tam metni için  tıklayınız.
  • 4857 Sayılı Iş Kanunu, tüm değişiklikleri ile birlikte en güncel maddeli metni için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

2021 İş Kanunu İdari Para Cezaları

Yasal düzenlemelere uymamak, yine yasalarca belirlenen ceza yaptırımlarını doğuruyor. Para olarak belirlenen bazı cezalar ise …