Etiket Arşivleri: 4857 Sayılı İş Kanunu

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Yürülükte

Doğum Sonrası Kısmi Süreli Çalışma Yürülükte

6663 Sayılı Kanunun getirdiği önemli değişikliklerden birisi de Doğum sonrası Kısmi Süreli Çalışma olacaktır. 6663 Sayılı Kanunun 21. maddesi ile 4857 Sayılı İş Kanunun 13. maddesine yeni fıkra eklenmiştir. “MADDE 21- 22/5/2003 tarihli ve 4857 Sayılı İş Kanununun 13 üncü maddesine aşağıdaki fıkralar eklenmiştir.

Devamı »

İş Arama İzni ve İhbar Önelleri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.   4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur. İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama …

Devamı »

Erkek İşçiye Doğum İzni Geliyor!!

erkek-isciye-dogum-izni-geliyor

Tahmini okuma süresi: 2 dk.  Çalışma hayatında en çok sorulan fakat sık sık yanlış yorumlanan konulardan birisi de erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde herhangi bir Yasal izninin olup olmadığı idi. Erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde izninin bulunup bulunmadığını daha önceki yazımızda siz değerli okuyucularımıza duyurmuştuk. 4857 sayılı İş …

Devamı »

Erkek İşçiye Doğum İzni Var mı?

erkek-isciye-dogum-izni-var-mi

Tahmini okuma süresi: 4 dk. Çalışma hayatında en çok sorulan fakat sık sık yanlış yorumlanan konulardan birisi de erkek işçinin eşinin doğum yapması halinde herhangi bir Yasal izninin olup olmadığıdır. Bilindiği üzere çalışma hayatını yasal bakımdan düzenleyen 4857 sayılı İş Kanunu işçi ve işverenin karşılıklı hak ve yükümlülüklerini hükme bağlamaktadır. …

Devamı »

Toplu İzin Kullandırmak Yasal Mıdır?

toplu-izin-kullandirmak-yasalmidir

Tahmini okuma süresi: 2 dk. 4857 sayılı İş Kanunu kapsamına giren işyerlerinde çalışan işçilerden işyerine girdiği günden başlayarak, deneme süresi de içinde olmak üzere en az bir yıl çalışmış olanlara işyerindeki kıdemlerine ve yaşlarına göre yıllık ücretli izin verilmektedir. Toplu İzin, Yıllık Ücretli İzin Yönetmeliğinin 10.maddesinde belirtilmiştir. İşveren veya işveren …

Devamı »

İşe İade Davası Sonucu İşe Başlatılmayan Sigortalıların İşten Ayrılış Bildirgesinin Verilme Süresi

ise-iade-davasi-sonucu-ise-baslatilmayan-sigortalilarin

Tahmini okuma süresi: 3 dk. Çalışma hayatının sık sık karşılaştığı durumlardan birisi de işe iade davalarıdır. İşverenin işçiyi 4857 sayılı Yasamızda ilgili maddeleri uyarınca işten çıkarması sonucu,  çalışanların yine aynı Yasadan faydalanarak haklarını aramaları ve haklılıklarını ispat etme yoluna gitmektedirler. Kısaca anlatmak gerekirse 4857 sayılı İş Kanunu gereği Kanunla getirilen koşulları sağlayan …

Devamı »

Ücretin eksik ödenmesi nedeniyle iş akdi feshinde tazminat ödenir mi?

İşçinin haklı nedenle iş akdi feshinde tazminat hakkı

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 24/II’nin E bendi işçinin ücretinin eksik ödenmesi nedeniyle haklı fesih nedenini oluşturmaktadır. Haklı nedenle iş sözleşmesi fesih edilirse  kıdem tazminatı hakkı oluşmaktadır. Ancak ihbar süresi söz konusu olmadığından dolayı ihbar tazminatı hakkından söz edebilmek mümkün değildir.

Devamı »

İhbar tazminatı süreleri ve ihbar tazminatı ödenmezse yapılması gerekenler nelerdir?

soruyorum

Kanunen belirlenen 4857 sayılı İş Kanunu İhbar sürelerini madde 17 de düzenlemiştir. İlgili maddede: “Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir. İş sözleşmeleri; a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra, b) İşi altı aydan bir buçuk …

Devamı »