İş Arama İzni ve İhbar Önelleri

Tahmini okuma süresi: 3 dk.

 

4857 Sayılı İş Kanunu’nun 27’nci maddesine göre, bildirim süreleri içinde işveren, işçiye yeni bir iş bulması için gerekli olan iş arama iznini iş saatleri içinde ve ücret kesintisi yapmadan vermeye mecburdur.

İş Kanunu’na göre iş sözleşmesinin fesih bildirim süresinin işlediği sırada işverenin işçiye iş arama izni verme yükümlülüğü bulunmaktadır. İş arama izninin süresi günde iki saatten az olamaz ve işçi isterse iş arama izin saatlerini birleştirerek toplu kullanabilir. Ancak, iş arama iznini toplu kullanmak isteyen işçi, bunu işten ayrılacağı günden evvelki günlerde işverene bildirmekle yükümlüdür.

İş Arama İzni Ne Zaman Kullandırılır?

İş hayatında en çok karıştırılan konulardan biri de İş Kanunu uyarınca, işten çıkan personele verilecek olan iş arama izninin nasıl kullandırılacağıdır. Bu konuda çok çeşitli uygulamalara rastlanmakla beraber kesin bilinen durum ise, iş arama izni ihbar süresi içinde kullandırılmasıdır.

İhbar Süresi,

İşçinin işyerinde çalıştığı süre ile orantılı olarak işten ayrılması için hem işverenin hem de işçinin birbirine önceden işten ayrılacağını ya da işten çıkartılacağını söylemesi gereken süreyi ifade eder. Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.

İş sözleşmeleri;
a) İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b) İşi altı aydan bir buçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c) İşi bir buçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d) İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır. Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.

Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat (ihbar tazminatı) ödemek zorundadır.

İhbar Süresinde Rapor Alınması Durumunda İş Arama İzni Nasıl Kullandırılacaktır?

İşveren ve işveren vekillerinin ve bilhassa iş arama izni ihbar süresine tabi çalışanların sağlık sorunları nedeniyle rapor almaları durumunda nasıl bir uygulamaya tabi olacakları da merak edilen konulardan biridir. Öncelikle belirtmemiz gereken husus ihbar süresinde rapor almak ihbar süresinden sayılmamaktadır.

İhbar süresi içinde istirahat raporu alınması durumunda, ihbar süresi istirahat süresi kadar uzar.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

İhbar Süresi Bölünebilir Mi?

Çalışma hayatımızın, işçi ve işverene birlikte sorumluluk getirdiği hususlardan birisi de ihbar süresidir. İhbar süresinin …