Emekli Çalışan Vefat Ettiğinde Hak Sahiplerine Aylık Bağlanır mı?
Emekli Çalışan Vefat Ettiğinde Hak Sahiplerine Aylık Bağlanır mı?

Emekli Çalışan Vefat Ettiğinde Hak Sahiplerine Aylık Bağlanır mı?

Sigortalının ölümü halinde hak sahiplerine aylık bağlanabilmesi için bazı usul ve şartlar şu şekildedir;

  1. Asgari 1800 gün kadar yaşlılık, malullük ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş veyahut,
  2. 4/1-(a) (meslek hastalığı ve iş kazası hariç (iş göremezliğe neden olan rahatsızlıklar hali kapsamındaki sigortalılar) sigortalıları için, her türlü borçlanma süreleri hariç en az 5 yıldan beri sigortalı bulunup, toplam 900 gün malullük, yaşlılık ve ölüm sigortaları primi bildirilmiş olmalıdır.
  3. Ölen sigortalının genel sağlık sigortası primi dahil, prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması gerekmektedir.

Aynı zamanda malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı almakta iken ya da malullük, vazife malullüğü veya yaşlılık aylığı bağlanmasına hak kazanmış olup henüz sürecin tamamlanmaması ve bağlanmış bulunan malullük, vazife malullüğü ya da yaşlılık aylığı sigortalı olarak çalışmaya başlamaları sebebiyle kesilmiş, durumda iken ölen sigortalıların hak sahiplerine yazılı istekte bulunmaları halinde ölüm aylığı bağlanabilir.

Belirtilen hususlar sağlandığında hak sahipleri; ölen sigortalının eşi, çocukları, anne ve babasıdır.

a-) Eş

Ölüm aylığı bağlanabilmesi için sigortalının ölüm tarihinde yasal olarak evlilik ilişkisinin mevcut olması gerekmektedir. Sigortalının eşine bağlanacak ölüm aylığı sigortalı için hesaplanan aylığın % 50’sidir. Sigortalının hak sahibi durumunda çocuğu olmaması, Kanunun 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (a), (b) ve (e) bentleri hariç Kanun kapsamında veya yabancı bir ülke mevzuatı kapsamında çalışmaması veya kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olması halinde hak sahibi eşine % 75 oranında aylık bağlanır.

b-) Çocuk

Ölen sigortalının çocuklarına ölüm aylığının bağlanması çocukların cinsiyetine, yaşına, malul olup olmamasına, öğrenim durumuna ve medeni hal gibi ölçütlere göre değişkenlik gösterir. Çocuklara bağlanacak aylık oranı ise %25’tir. Bir eş ve ikiden fazla çocuk olması durumunda bunlara ödenecek aylıklar toplamı aylığın %100’ünü aşacağından, bu defa aylığın % 100’ünü aşmaması için eş ve çocukların aylıklarından orantılı şekilde indirim yapılır.

-Kız Çocuk;

Yabancı bir ülke kanunun göre çalışmıyor olması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık almıyor olması, evli olmamaları ya da sonradan boşanmış veyahut dul kalmış olmaları şartı söz konusudur.

Ek olarak kız çocuklarına ölüm aylığının bağlanabilmesi için yaş veya öğrenim durumu şartı bulunmamaktadır.

-Erkek Çocuk;

Medeni durumu göz önünde bulundurmaksızın, yükseköğrenim görmeleri halinde 25 yaşını doldurmamış, ortaöğretim görmeleri halinde 20 yaşını doldurmamış olmaları, herhangi bir eğitim kurumunda öğrenim görmemeleri halinde ise 18 yaşını doldurmamış olamamaları gerekir.

Akabinde yabancı bir ülke kanunun göre çalışmıyor olması, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir ve aylık almıyor olması bu ölçütleri oluşturur.

-Malul Çocuk;

Sağlık Kurulu kararınca çalışma edimini en az %60 oranında kayba uğradığı tespit edilen malul çocukların medeni durumuna, yaş ve cinsiyetine bakılmaksızın aylık bağlanmaktadır.

Ancak malul çocuğun, yabancı bir ülke mevzuatına bağlı olarak çalışmaya başladığı tarih, kendi sigortalılığı sebebiyle gelir ya da aylık bağlandığı tarih, veyahut Sağlık Kurulu kararınca çalışma edimini %60 oranında kayba uğramadığı saptanan çocukların yeni malullük durumuna esas alan rapor tarihi ile süregelen dönemde aylık kesilecektir.

c-) Anne ve Baba

Ölen sigortalının anne ve babasının 65 yaş altında olması durumunda diğer hak sahipleri olan eş ve çocuklardan sonra geriye artan hisse olmak durumundadır. Anne ve babanın her türlü gelir ve kazançtan sağladıkları gelirlerin asgari ücretin net tutarından az olmak zorundadır. Anne ya da babanın ölen sigortalı çocuklarından ölüm aylığı bağlanabilmesi için diğer çocuklarından hak edilen aylık veya gelirler hariç, gelir ya da aylık bağlanmamış olması koşulu söz konusudur.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir