2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Duyuruldu
2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Duyuruldu

2024 Yılı Asgari Ücret Desteği Genelgesi Duyuruldu

İşverenleri istihdama teşvik edebilmek amacı ile çeşitli uygulamalar bulunmaktadır. Bunlardan bir tanesi işverenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na işçinin prim ve hizmet bildirimleri kapsamında ödeyeceği prim borçlarına sağlanan destektir. Bu destek asgari ücret desteğidir. Asgari ücret desteği ile işçinin maliyetinin azaltılmasıdır. 29.02.2024 tarihinde yayımlanan SGK Genelgesi ile Asgari Ücret Desteğinin 2024 yılına ait destek tutarı ve detayları açıklandı.

25.01.2024 tarihli 7495 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’un 6’ncı maddesi ile 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na geçici 101’inci madde eklenmiştir. Buna göre;

– 2024 yılında, 2023 yılı öncesi tescil edilen iş yerleri için prime esas günlük kazancı 671 TL, toplu iş sözleşmesi uygulanan özel sektör işverenlerine ait işyerleri için 1.341 TL ve Linyit ve Taşkömürü çıkarılan işyerleri için 1.789 TL ve altında olan, 2024 yılında tescil edilen işyerleri için ise uzun vadeli sigorta kollarına tabi tüm sigortalıların çalışma gün sayısının; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacaktır.

-2024 yılında tescil edilmiş iş yerleri için de; günlük 23,33 TL ile çarpılması sonucu bulunacak tutar kadar 2024 yılı Ocak ila Aralık ayı döneminde asgari ücret desteği sağlanacak ve bu tutarlar takip eden ayda kuruma ödenecek sigorta prim tutarlarından mahsup edilecektir.

-Destekten yararlanılacak dönemde uzun vadeli sigorta kollarına tabi çalışanların, Ocak-Aralık 2023 döneminde bildirilen en az sigortalı sayısının bulunduğu ayın altında bildirimde bulunulması durumunda asgari ücret desteğinden yararlanılamaz.

-Asgari ücret desteğinden yararlanmak için mevcut işletmenin kapatılarak değişik bir ad ve unvanla açılan şirkete istihdamın kaydırılması gibi muvazzalı işlemler tespit edildiğinde veya 2024 yılı için prime esas kazancın eksik bildirilmesi ya da hiç bildirmemesi durumunda destek sağlanılan aylara ilişkin tutar gecikme zammı ile birlikte geri alınır.

-İlgili ayda, 01/01/2024-31/12/2024 dönemine ait aylık brüt asgari ücretin onda birini geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği gideren işyerleri hakkında asgari ücret desteği uygulaması devam edecektir.

İş yerinin asgari ücret desteğinden yararlanması için bazı şartları karşılaması gerekmektedir. Genelgede belirtilen şartlar;

  1. 2024 yılı Ocak ve Aralık dönemlerine ait prim hizmet beyanname raporunun yasal süresinde verilmesi gerekmektedir. Verilen bildirgede, yasal süre içerisinde verilen asıl ve ek bildirgelerdeki toplam gün sayısı ve yine yasal süresinde verilen iptal bildirgesinde bildirilen gün sayısı düşülerek yararlanılacak prim ödeme gün sayısı hesaplanarak indirim tutarı hesaplanır.
  2. Aylık prim hizmet beyannamesi ve muhtasar bildirimlerinde tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresinde ödenmiş olması,
  3. İş yerinin SGK’ya prim, idari para cezası, gecikme zammı borçlarının bulunmaması, borcun bulunduğu durumda yapılandırılmış veya taksitlendirilmiş olması,
  4. Ocak-Aralık 2024 döneminde çalıştırılan işçilerin sigortalı olarak bildirilmesi, bildirdiği sigortalıların fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması,
  5. 2024 yılı Ocak-Aralık dönemlerinde bildirilen sigortalı sayısının, 2023 yılı Ocak-Aralık aylarında bildirilen en düşük sigortalı sayısından az olmaması,
  6. 2024 yılı için çalıştırdığı kişilerin sigorta primine esas kazançlarını tam olarak bildirilmesi veya ilgili ayda 2024 yılına ait aylık brüt asgari ücretin onda birini (2.000,25 TL) geçmeyecek tutarda eksik prime esas kazanç bildirimi yapıldığının tespiti durumunda SGK tarafından yapılacak ihtar üzerine on beş günlük süre içinde söz konusu eksikliği giderilmesi gerekmektedir.

Asgari Ücret Desteğinden Yararlanmak İçin Başvuru Yapılması Gerekli Mi?

İşverenin asgari ücret desteğinden yararlanması için herhangi bir kuruma başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır. Destek tutarı prim gün sayılarına göre SGK tarafından hesaplanarak, bu tutarlar takip eden ayda kuruma ödenecek sigorta prim tutarlarından mahsup edilecektir.

Genelgenin tamamına ulaşmak için tıklayınız.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir