SGK Eksik Gün Nedenleri

Sigortalıların ay içerisindeki çalışmalarının bildirimi muhtasar ve prim hizmet beyannamesi ile yapılmaktadır. Bu bildirimler yapılırken ilgili dönemde tam çalışması bulunmayan yani 30 günden az çalışan sigortalılar için eksik gün sayısına göre uygun olacak şekilde aşağıdaki eksik gün nedenlerinin bildiriminde bulunulması gerekmektedir.

SGK EKSİK GÜN NEDENLERİ
 01 İstirahat
 03 Disiplin cezası
 04 Gözaltına alınma
 05 Tutukluluk
 06 Kısmi istihdam
 07 Puantaj kayıtları
 08 Grev
 09 Lokavt
 10 Genel hayatı etkileyen olaylar
 11 Doğal afet
 12 Birden fazla
 13 Diğer Nedenler
 15 Devamsızlık
 16 Fesih tarihinde çalışmamış
 17 Ev hizmetlerinde 30 günden az çalışma
 18 Kısa çalışma ödeneği
 19 Ücretsiz Doğum İzni
 20 Ücretsiz Yol İzni
 21 Diğer Ücretsiz İzin
 22 5434 SK. ek 76, GM 192
 23 Yarım çalışma ödeneği
 24 Yarım çalışma ödeneği ve diğer nedenler
 25 Diğer belge/kanun türlerinden gün tamamlama
 26 Kısmi istihdama izin verilen yabancı uyruklu sigortalı
 27 Kısa Çalışma Ödeneği ve Diğer Nedenler
 28 Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10. md)
 29 Pandemi Ücretsiz İzin(4857 Geç. 10. md) Ve Diğer