Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?
Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali Tatil Süresinde Nelere Dikkat Edilmeli?

Mali meslek mensupları olan serbest muhasebeciler veya mali müşavirler ile benzeri işlerde çalışanlar için her yıl mali tatil uygulaması yapılmaktadır. Bu işlerde çalışan kişiler kamu yükümlülükleri gereği yasal sürelere uyarak çalışma takvimi oluşturmaktadır.

Mali tatil her yıl 1-20 Temmuz tarihleri arasında ilan edilse de Haziran ayının son gününün tatil günü olması halinde, malî tatil, temmuz ayının ilk iş gününü takip eden günden başlamaktadır.

2024 yılında 2 Temmuz Salı günü başlayacak olan mali tatil uygulaması 20 Temmuz Cumartesi gününe kadar sürecektir. 1 Temmuz – 20 Temmuz arasını kapsayan yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih mali tatili izleyen 7’nci gün sonuna kadardır. Dolayısıyla son günü, 1 Temmuz-20 Temmuz arasına denk gelen yükümlülüklerin yerine getirilmesi için son tarih 25 Temmuz 2024 Perşembe günüdür.

Vergi uygulamaları ile iş ve sosyal güvenlik uygulamaları kapsamında 4857 Sayılı İş Kanunu, 5510 Sayılı Kanun ve 4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu gereği süresi içerisinde yerine getirilmesi gereken yükümlülükler mali tatil gereğince ertelenmektedir. Bu yükümlülükler;

4857 Sayılı İş Kanunu kapsamında;

 • İdari para cezalarının son ödeme günü
 • İş müfettişlerince istenen belgelerin son ibraz günü

5510 Sayılı Kanun kapsamında;

 • İş yeri Bildirgesi,
 • İşe Giriş ve İşten Çıkış Bildirgesi,
 • Muhtasar ve Prim Hizmet Beyannamesi,
 • İdari para cezalarına itiraz,
 • İdari para cezaları ödemesi,      
 • Prim ödeme süresi,
 • Prim borçlarına itiraz süresi,
 • Hizmet borçlanmaları ödeme süresi,
 • İş müfettişleri ve denetmenleri tarafından istenen defter ve belgelerin son ibraz günü

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunu kapsamında;

Özel sektör işverenleri için 2024/Haziran ayına ait muhtasar ve prim hizmet beyannamesinin verilmesi süresinin son günü, mali tatil uygulama süresine denk gelmediğinden dolayı 26 Temmuz 2024 Cuma günüdür.

2024/Haziran ayına ait sigorta primlerinin son ödeme tarihi 31 Temmuz 2024 Çarşamba günüdür. Prim ödeme süreleri mali tatil kapsamında olmakla birlikte prim ödeme son günü, mali tatil günleri dışındadır. Dolayısıyla sigorta primi ödemesine ilişkin bir uzatma söz konusu değildir.

Niteliği sebebiyle iş kazası ve meslek hastalığı bildirimleri mali tatil kapsamı dışında tutulmuştur. Bu nedenle iş kazası ve meslek hastalığı olması durumunda en geç 3 iş günü içinde bildirim yapılmasına dikkat edilmelidir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir