Kadın İstihdamına İlişkin Teşvikten Kimler Yararlanabilir?

Kadın İstihdamına İlişkin Teşvikten Kimler Yararlanabilir?

Üretimde istihdamı desteklemek amacıyla Türkiye İş Kurumu tarafından “Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi (KİPAP)” başlatıldı. İstihdamın korunması ve artırılmasına yardımcı olmak hedeflenirken aynı zamanda bu projeyle işverenler herhangi bir maliyete katlanmadan uygun nitelikte işçi bulma imkanı elde etmektedir. Proje kapsamında işe alınanların ilk aydan başlamak üzere üç aylık dönem için prim, vergi ve ücret desteği Türkiye İş Kurumu tarafından işverene ödenmekte ve şartları sağlayan kadınlara aynı zamanda çocuk bakım desteği sağlanmaktadır.

Destek Verilecek İşverenin Sahip Olması Gereken Şartlar

 • İmalat sektöründe faaliyet göstermek
 • En az iki sigortalı çalışana sahip olmak
 • İŞKUR’a kayıtlı olmak,
 • Destek ödemesi yapılan sürenin en az iki katı kadar süreyle istihdam etmeyi taahhüt etmek.

Destekten Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü tarafından belirlenen imalat sektörlerinde faaliyette bulunan işyerleri öncelikli olarak yararlanabilecek olup sektörün belirlenmesinde katılımcıların istihdam edileceği işyerinin SGK sicil numarasında yer alan NACE Kodunun ilk iki hanesi esas alınacaktır.

Katılımcının işe alınacağı işyeri için, işe alındığı tarihten önceki altı aylık dönemde kayıtlı sigortalı sayısının ortalamasının iki ve üzerinde olması gerekir.

İşveren program başlangıcından önceki altı aylık ortalama çalışan sayısının en fazla yüzde onuna kadar katılımcı talebinde bulunabilir.

Destek Verilecek Katılımcıların Sahip Olması Gereken Şartlar

 • İşe giriş tarihi itibarıyla Kuruma kayıtlı kadın işsiz olmak,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İşe giriş tarihinden önceki son bir ayda uzun vadeli sigorta kolları kapsamında sigortalı olmamak,
 • İşe giriş tarih itibarıyla 18 yaşından büyük 35 yaşından küçük olmak (18 yaş ve üzeri ve 35 yaş altı),
 • İşverenin eşi, ikinci dereceye kadar kan veya kayın hısımı olmamak,
 • Kurum tarafından düzenlenen mesleki eğitim kursu veya işbaşı eğitim programı kapsamında bekleme süresine tabi olmamak,
 • İşe giriş tarihi itibarıyla kurs veya programlara katılmama yönünde yaptırım uygulanmıyor olmak,
 • İşe giriş tarihinden önceki on iki aylık dönemde söz konusu iş yerinin bağlı bulunduğu vergi numarası altında yer alan herhangi bir iş yerinde istihdam edilmemiş olmak.

Destek Kapsamı

 • Proje süresi en fazla 3 aydır.
 • İşverenlere; Proje kapsamında çalıştırdıkları her kadın işçi için aylık 25.000 TL’ye kadar prim, vergi ve ücret desteği sağlanmaktadır.
 • Çalışan Kadına; Proje Kapsamında çalışan kadın işçiye 0-66 ay aralığında çocuk sahibi olması halinde aylık 3.000 TL çocuk bakım desteği verilecektir.

Başvuru Yeri

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesine başvuru şartlarını sağlayan tüm işverenler, Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlükleri ile Hizmet Merkezlerinden ve İŞKUR e-şube üzerinden başvuruda bulunabilmektedir.

Uygulama İlleri

Kadın İstihdamı İçin Pozitif Ayrımcılık Projesi Adana, Adıyaman, Ankara, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kilis, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Osmaniye, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinde uygulanmaktadır.

Başvuru için İşverenden İstenen Belgeler

Başvurular Kurum sistemi üzerinden gerçekleştirilecek olup işverenlerin başvuru öncesinde aşağıdaki belgeleri hazırlaması gerekmektedir.

 • Talep dilekçesi,
 • Destek ödemesi yapılabilmesi için işverene ait banka hesap numarası,
 • İlgili ayda katılımcılara ücret ödemesi yapıldığına dair belgeler/dekontlar,
 • Ödeme yapılacak aya ilişkin SGK tahakkuk fişleri ile önceki aya ait ödendiğini gösterir banka dekontu ve sigortalı hizmet listesi,
 • Ödeme yapılacak tarih itibarıyla 6183 sayılı Kanunun 22/A maddesi kapsamında; Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı tahsil dairelerine vadesi geçmiş borcunun ve ayrıca ilgili mevzuat kapsamında SGK’ya muaccel prim ve idari para cezası borcunun bulunmaması veya borcun tecil edilmiş ve taksitlendirilmiş ya da yapılandırılmış olması ve Kurum tarafından takip edilen idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve zammı borcu olmadığına ilişkin belgeler,
 • Destek verilecek katılımcının sigorta primi teşviki, destek ve indirimlerden hangi tutarda yararlandığını gösterir belgelerin belirlenen sürede ibraz edilmesi gerekmektedir.

Başvuruların yapılması ve değerlendirilmesi

 • Destekten yararlanmak isteyen işyerlerinin, talep edilen bilgi ve belgeleri eksiksiz olarak il müdürlüğüne ileterek başvuruda bulunmaları gerekir.
 • İstenen bilgi ve belgeleri ibraz eden işyerlerinin destekten yararlanıp yararlanmayacaklarına ilişkin il müdürlüğü tarafından gerekli kontroller yapılarak sonuç işverene bildirilir.
 • İşyerlerinin aynı öncelik düzeyinde olması durumunda ise il müdürlüğü tarafından yapılacak değerlendirme neticesinde destek verilecek işyerleri belirlenir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

İş Hukukunda Fazla Çalışmanın İspat Yükü

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir