SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı
SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı

SGK Gecikme Cezasında Oran Arttırıldı

5510 Sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamınca SGK’nın süresi içerisinde ve tam olarak ödenmeyen primlerin ve kurumun diğer alacaklarının ödenmeyen kısmına ilgili sürenin bitiminden itibaren ilk 3 aylık sürenin her bir ayı için aylık gecikme cezası olarak %2 artış uygulanmaktaydı. (27565 sayılı ve 28.04.2010 tarihli Resmi Gazete kararı)

Ancak 32487 sayılı ve 12.03.2024 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 8256 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla bu %2’lik oran değiştirilerek %3 olarak uygulanmaya başlanmıştır. İlgili kararda 5510 sayılı Kanunun ‘’Prim Borçlarına halef olma, gecikme cezası ve gecikme zammı ile iadesi gereken primler’’ başlıklı 89.maddesinin ikinci fıkrası aşağıda belirtilen hükümlere bağlanmıştır.

İlgili hüküm Resmi Gazetede 1 Nisan 2024 tarihinden itibaren yürürlüğe girmekle birlikte Cumhurbaşkanı’na, ilk üç ay için uygulanan gecikme cezası oranını iki katına kadar arttırmaya (%6) yahut %1 oranına kadar indirmeye ve yeniden kanuni oranına getirmeye ve bu uygulamaların geçerli olacağı tarihlerini belirleme yetkisi verildi.

Ayrıca Gecikme cezası dışında her bir ay için bulunan tutarların ödeme süresi bittikten sonra başlamakla birlikte borç ödeninceye kadar her ay için ayrı ayı Hazine Müsteşarlığınca açıklanacak olan bir önceki aya ait TL cinsinden iskontolu ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetlerinin aylık ortalama faizi bileşik bazda uygulanarak gecikme zammı da hesaplanmaktadır.

İlgili Cumhurbaşkanlığı kararında en önemli noktalardan birisi ise dava yahut icra takibi açılmış olsa bile prim ve diğer SGK alacaklarının ödenmemiş kısmı için gecikme cezası ve gecikme zammı tahsil edileceğinin ifade edilmesidir.

Ayrıca belirtmekte fayda var ki SGK gecikme zammı hesaplaması için https://uyg.sgk.gov.tr/geczam/ adresindeki SGK gecikme zammı hesaplaması motoru da kullanılabilmektedir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Doğum Sonrası Kısmi Çalışma Hakkı Nasıl Kullanılır?

Kadın işçinin doğum yapması halinde çalışma hayatında kullanabileceği izinler yasal olarak belirlenmiştir. Buna göre kadın …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir