Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?
Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum Borçlanması Emeklilik Yaşını Öne Çeker Mi?

Doğum yapan kadın çalışanların doğum sonrasında çalışamadıkları süreler için sigorta prim ödemeleri kesintiye uğrayabilir. Bu kişilerin doğum nedeniyle sigortalılık dışında kaldıkları bu süreleri borçlanarak emeklilik hesabına dâhil etmeleri mümkün olabilmektedir. Bu borçlanma türü doğum borçlanması olarak adlandırılmaktadır.

SSK’lı kadınlarda da doğum borçlanması yoluyla erken emeklilik, bazı şartlara bağlıdır. Çalışanın ilk sigortalılık tarihine göre emeklilik için yerine getirmesi gereken şartlar yaş ve prim gün sayısına bağlı değişiklikler gösterir. 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigortalı olanlar, 8 Eylül 1999-30 Nisan 2008 tarihleri arasında sigortalı olanlar ve 30 Nisan 2008 tarihinden sonra sigortalı olanların emeklilik koşulları birbirinden farklıdır.  

Doğum Borçlanması Kaç Çocuk İçin Yapılabilir?

Kadın işçi en fazla 3 çocuğu için doğum sonrası süreleri borçlanabilmektedir. Her bir çocuk için 2’şer yıl borçlanma hakkı vardır. Kadın işçi doğum borçlanması için çalışmadığı 2 yıllık sürenin tamamını borçlanmak zorunda değildir. Bu sürelerin yalnızca ihtiyacı kadarını da borçlanabilmektedir. Örneğin emeklilik şartlarını tamamlamak için 100 prim gününe ihtiyacı olan kadın işçi doğum sonrası için sadece 100 prim gününü borçlanabilmektedir.

Doğum Borçlanmasının Koşulları Nelerdir?

Sigortalı kadının doğum nedeniyle çalışamadığı iki yıllık süreyi borçlanabilmesi için
doğumdan önce;
– Hizmet akdi kapsamında çalışanlar için (2925 sayılı Kanun, mülga 506 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/a) sigortalılıklarının tescil edilmiş ve adına prim bildirilmiş/tahakkuk etmiş olması,
– Kendi nam ve hesabına bağımsız çalışma kapsamında olan sigortalılar için (Mülga 1479 sayılı Kanun, Mülga 2926 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/b) sigortalılıkların tescil edilmiş ve ödenmiş yahut tahakkuk etmiş prim borcunun olması,
-Kamu görevlisi kapsamında sigortalı sayılanlar için sigortalılar (Mülga 5434 sayılı Kanun, 5510 sayılı Kanun- 4/c) sigortalılıklarının tescil edilmiş olması,
– Kadın sigortalının doğumdan önce çalışmaya başlayarak sigortalılık şartını yerine
getirmesi,
– Doğumdan sonra borçlanılacak süre içerisinde adına prim ödenmemesi,
– Borçlanacağı sürede çocuğunun yaşaması gerekmektedir.

Doğum Borçlanması Emekliliği Öne Çeker Mi?

Kadın sigortalının doğum borçlanması yapılırken sadece emeklilik primine esas uzun vadeli sigorta kollarından yapılan bildirimleri değil, kısa vadeli sigorta kollarından olan iş kazası ve meslek hastalığı primi de esas alınmaktadır. Dolayısıyla, kadın sigortalının staj başlangıcından sonraki sürelerde meydana gelen doğum olayları borçlanma kapsamında değerlendirilecek ve borçlanılan süre prim ödeme gün sayısına ilave edilecektir.

Sigortalılığı ilk defa kısa vade sigorta kollarına tabi prim bildirilerek başlayan kadın sigortalıların bu tarihten sonra doğum borçlanması yapması halinde sigortalılık başlangıç tarihi uzun vade primi bildirilen tarihten geriye doğru gidilerek tespit edilir.

Örneğin; X kadın sigortalısı ilk defa 01.01.1997 tarihinde stajyer öğrenci olarak çalışmaya başlamış, adına iş kazası ve meslek hastalığı primi bildirilmiş, 01.01.1998 tarihinde ise doğum yapmıştır. Bu sigortalı 01.01.2000 tarihinde ilk defa emeklilik primi ödenecek şekilde çalışmaya başlamıştır. X sigortalısı doğumdan sonraki 2 yıllık süreyi borçlanırsa sigortalılık süresi başlangıcı 01.01.2000 tarihinden geriye doğru 2 yıllık borçlanılan süre kadar 01.01.1998 tarihine çekilecek ve böylece kişi daha erken emekli olabilecektir.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir