Bayram Yardımları Nasıl Bordrolaştırılır?
Bayram Yardımları Nasıl Bordrolaştırılır?

Bayram Yardımları Nasıl Bordrolaştırılır?

Resmi tatil günlerinden sayılan Kurban Bayramı öncesi işverenler çalışanlarına ek bir menfaat sağlayarak bayramda harcayabilmeleri adına nakdi şekilde veya bayrama yönelik bir hediye ile ayni olarak bir menfaat sağlayabilmektedir. Burada yardımın ayni veya nakdi olarak yapılması işverenin inisiyatifinde olan bir durumdur. Bayram dönemlerinde yapılan yardımların bordroda nasıl gösterileceği, hangi yasal kesintilere tabi olacağı bir takım soru işaretlerinde beraberinde getirebiliyor. Yapılan yardımın türüne göre istisnalar farklılıklar göstermektedir. Bunun için öncelikle ayni ve nakdi yardımlar nelerdir bunların ayrımını bilmekte yarar olacaktır.

Nakdi yardımlar; işçinin aylık çalışma ücretine ek olarak işçiye menfaat sağlamak amacıyla nakit olarak ödenen tutarlar olarak kısaca özetleyebiliriz. İşçiye bu tutar banka hesabı üzerinden yatırılmalı ve bordroda yatırılan tutar gösterilmelidir. Nakdi yardımlar hiçbir istisnaya tabi değildir. Sosyal güvenlik primi, gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabidir. İşçiye bayram sebebiyle verilen nakdi yardımlar işçinin ay içerisindeki toplam kazancına dahildir ve bayram yardımı adı altında da olsa nakdi olarak ödendiğinde herhangi bir ek ödemeden kesintiler bakımından farklı bulunmaz. İşçiye Kurban Bayramı’nda tatil veya dini inanış gereği kurban kesmesi adına nakit olarak yapılan yardımlar nakdi yardım olarak sayılır.

Ayni yardımlar; işçiye menfaat sağlamak amacı ile yapılacak yardım işçiye nakit olarak değil de hediye çeki, çikolata, market çeki, gıda paketi gibi verilen işçinin nakite dönüştüremeyeceği şekilde olan yardım türü olarak ele alabiliriz. İşçiye bayram amacı ile yapılan ayni yardımlar işçiye menfaat sağladığı için bordroda gösterilmesi gerekmektedir. Ayni yardımlar bordrolaştırıldığında birtakım istisnaları bulunmaktadır. Bayram nedeniyle işçiye, çikolata, kolonya veya herhangi bir gıda paketi, hediye çeki verilmesi en sık karşılaştığımız yardım türleridir. Buna göre işçi için ödenen bu tutar bordroya eklendiğinde 5510 Saylı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu Madde 80/b bendinde belirtildiği üzere;

“b) Ayni yardımlar ve ölüm, doğum ve evlenme yardımları, görev yollukları, seyyar görev tazminatı, kıdem tazminatı, iş sonu tazminatı veya kıdem tazminatı mahiyetindeki toplu ödeme, keşif ücreti, ihbar ve kasa tazminatları ile Kurumca tutarları yıllar itibarıyla belirlenecek yemek, çocuk ve aile zamları, işverenler tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen ve aylık toplamı asgari ücretin %30’unu geçmeyen özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payları tutarları, prime esas kazanca tabi tutulmaz.

Ayni yardımlar sigorta kesintisi için prime esas kazanca tabi tutulmaz. Fakat gelir vergisi ve damga vergisi kesintilerine tabidir. Burada önemli bir nokta ise bir gıda veriliyor ise, örneğin; bir kutu çikolata tutarı nakdi olarak personele verildiğinde bu ayni yardım kategorisinden çıkar ve nakdi yardım kategorisinde değerlendirilir. Personele çikolata veya herhangi bir bayram ikramı için nakdi para verilmesi bordroda ayni yardım olarak gösterilip, muafiyetten faydalandırılamaz.

Hakkında Datassist Mevzuat Kulübü

Göz atın

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Türkiye’de Alt İşverenlik Uygulaması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir