6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun

6637 Sayılı Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’u görüntülemek için tıklayınız.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları

Doğum Yapan Çalışanların İzin Hakları Genişletilecek

2014 ve 2015 yılları çalışma hayatına, Torba Yasaların da etkisi ile, birçok değişiklik getirmiştir. Özellikle …