is-guvenligi

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Eğitim Şartı

İnsanların yaptıkları işten dolayı sağlıklarını kaybetmeleri ve çalışamayacak duruma gelmeleri kabul edilemeyecek bir durumdur.

İşverenin gerekli güvenlik önlemlerini almasının yanı sıra bu kuralların uygulanıp uygulanmadığının, çalışanların iş güvenliği hakkında yeterli eğitime ve bilgiye sahip olup olmadıklarının da iyi denetlemesi oluşabilecek kazaların önlenmesi konusunda büyük önem taşımaktadır.

30 Haziran 2012 tarihinde yayınlanan İş Sağlığı ve Sosyal Güvenliği Kanununda, işçilerin eğitimi ve iş güvenliği duyurularının yayınlaması konularında zorunluluklar getirildi.

İşverenlerin, işe başlamadan önce, çalışma yeri ya da iş değişikliği yapıldığında, iş ekipmanlarının değişmesi ya da yeni teknolojinin kullanılması halinde çalışanlarına eğitim vermeleri zorunlu hale geldi. Ayrıca eğitimler, yeni risklerin oluşması halinde yenilenip, gerekirse düzenli aralıklarla tekrarlanacak.

İşverenler, verdikleri iş sağlığı ve güvenliğine dair eğitimler sebebiyle çalışana herhangi bir masraf ya da maliyet yükleyemeyecekler. Çalışanın eğitim aldığı saatler çalışma süresinden sayılacak ve bu sürenin haftalık çalışma süresinin üzerinde olması halinde, fazla sürelerle çalışma ya da fazla çalışma olarak değerlendirilmesi gerekecektir.

Diğer değişiklikler şöyle;

  • Çalışan temsilcilerine özel olarak eğitim verilmelidir.
  • Tehlikeli ya da çok tehlikeli sınıfına giren işlerde, yapacağı iş ile ilgili mesleki eğitim aldığına dair belgesi olmayan kişiler çalıştırılamaz.
  • Meslek hastalığına yakalanan ya da iş kazası geçiren kişilere, geçirdiği kazanın veya meslek hastalığının nedenleri, korunma yolları ve güvenli çalışma yöntemleri ile ilgili eğitim verilmesi ayrıca, herhangi bir nedenden dolayı altı ay süreyle işinden uzak kalan kişilere işe başlamadan önce bilgi yenileme eğitimi verilmesi gereklidir.
  • Başka iş yerinden çalışmak için getirilen işçilerin, eğer işyeri tehlike sınıfı “tehlikeli” ya da “çok tehlikeli” statüsündeyse, çalışacağı işle ilgili karşılaşabileceği sağlık ve güvenlik risklerine karşı yeterli bilgi ve talimatları içeren eğitimleri almış olması ve belgelerinin bulunması gereklidir. Aksi halde işçi çalışmaya başlatılamaz.
  • Geçici iş ilişkisi kurulan çalışanlara da iş sağlığı ve güvenliği eğitimi verilmesi gereklidir.

Getirilen bir diğer zorunluluk ise “yayın zorunluluğu”. TRT, ulusal, bölgesel ve yerel yayın yapan özel televizyon kuruluşları ile radyolar; ayda en az altmış dakika iş sağlığı ve güvenliği, çalışma hayatında kayıt dışılığın önlenmesi, sosyal güvenlik, işçi ve işveren ilişkileri konularında uyarıcı ve eğitici yayınlar yapmak zorundadır.

Yayınlanan eğitimler, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu ile ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile bilimsel kuruluşlar, kamu kurumu niteliğinde meslek kuruluşları ya da sivil toplum kuruluşları tarafından hazırlanacak ya da hazırlatılacak. Ardından Bakanlığın olumlu görüşü alındıktan sonra RTÜK tarafından radyo ve televizyonlarda yayınlanması sağlanacaktır. Yayınların denetimini yine RTÜK yapacak ve yapılan yayınlar için herhangi bir bedel ödenmeyecektir.

30 Haziran da Resmi Gazetede yayınlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Kanun’u için tıklayınız.

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Hangi Meslek Kodlarının Tehlike Dereceleri Değişti?

Meslek kodları ile ilgili yapılan yeni güncelleme ile bazı meslek kodlarının tehlike derecesi değişirken, bazı iş yerleri tehlike listesine eklendi.