Datassist

Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik Uygulama Rehberi (Parça 4/4)

Datassist ve iskanunu.com ekibinin Gebe ve Emziren Kadınlarla İlgili Yeni Yönetmelik üzerinde ortaklaşa etüdünün bazı sonuçlarını paylaştığımız çalışmanın 4. ve son kısmıdır.

1. Kısım için tıklayınız
2. Kısım için tıklayınız
3. Kısım için tıklayınız

ODA VE YURTLARIN BİLDİRİLMESİNDE YÜKÜMLÜLÜK

İşverenler, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bilgi ve belgeleri, açılma tarihinden itibaren en geç 30 gün içinde bir rapor halinde Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne gönderirler.

Bu raporda aşağıdaki hususlar belirtilir;

  • İş yerinin unvanı, bağlı olduğu Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü sicil numarası ve adresi,
  • İş yerinde çalıştırılan toplam çalışan sayısı ve kadın çalışan sayısı,
  • Kuruma alınan çocuk sayısı, cinsiyeti,
  • Kurumun açık adresi, oda sayısı, oyun yerleri, bahçenin büyüklüğü, bakım ve eğitim araçlarının miktar ve çeşitleri.

16 Ağustos 2013 den önce yapılan bildirimler geçerli sayılacaktır.

6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamındaki iş yerlerinde açtıkları oda ve yurtlarla ilgili bildirim yapmayan işverenler 31 Aralık 2013 tarihine kadar Milli Eğitim Bakanlığı ile bağlı oldukları Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğüne bildirim yapmak zorundadır.


Gebe veya Emziren Kadınların Çalıştırılma Şartlarıyla Emzirme Odaları ve Çocuk Bakım Yurtlarına Dair Yönetmelik tam metni için tıklayınız

 

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Sağlığı ve Güvenliğinde Yeni Teşvik

Tahmini okuma süresi: 3 dk.    6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında çok …