Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Geliyor

Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemi Geliyor

01.12.2013 tarihinden itibaren 2. Basamak özel sağlık tesislerinde Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine geçileceği ve bu tarihten itibaren Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemini kurmayan sağlık hizmet sunucularına MEDULA sistemi üzerinden provizyon verilmeyeceğine dair Sosyal Güvenlik Kurumu duyurusu 25.11.2013 tarihinde yayınlanmıştır.

Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine ait, firmaların sağlamakla yükümlü olduğu teknik şartnameler Sosyal Güvenlik Kurumu internet sitesinde yayınlanmış olup bu şartnameleri sağlamayı beş firma taahhüt etmiştir.

01.12.2013 tarihine çok kısa bir süre kaldığı dikkate alınarak, Biyometrik Kimlik Doğrulama sistemine ait cihazların satın alınması aşamasında, söz konusu firmalarla Sağlık Hizmet Sunucularının sözleşme imzalamasından önce, satın alınacak sistem ve cihazların, Sosyal Güvenlik Kurumunca yayınlanan kılavuz ekinde yer alan teknik özelliklerle uygunluğunun Sağlık Hizmeti Sunucuları tarafınca denetlenmesi gerektiği, teknik şartnameye uymayan cihazların satın alınarak kullanılması neticesi meydana gelecek güvenlik açıklarından, cihaz ve sistemden kaynaklı arızalar, kullanıcı hatalarından doğacak maddi ve cezai sorumlulukların sağlık hizmet sunucularına ait olduğu, bu sebeple oluşabilecek kurum zararlarının da sağlık hizmet sunucularından tahsili yoluna gidileceği hususları önemle duyurulmuştur.

Hakkında iskanunu

Göz atın

kimlik-bildirme-zorunlulugu

Kimlik Bildirme Zorunluluğu

Tahmini okuma süresi: 2 dk.   1774 sayılı Kimlik Bilgilendirme Kanunu’nun 6. Maddesi b bendine …