Koca Şehir İflas Etti

Koca Şehir İflas Etti

Amerika’nın bir zamanlar en büyük sanayi şehri olan Detroit’te çalışanlar için şok edici bir karar alındı. Detroit şehri, iflasını istedi ve iflasın görüldüğü mahkeme, şehrin resmen iflas edebileceği kararını çıkardı. Ayrıca önemli bir karar daha alınarak şehrin emekli maaşlarının tamamını ödemesinin zorunluluğu olmadığına hükmedildi.

Hakimin kararı emsal niteliği taşıyabilir

Bu karar üzerine, emsal niteliği dolayısıyla Chicago, Philadelphia ve New York gibi emekli maaşlarının kamu borçlarında önemli yer tuttuğu şehirler de bu kararı uygulayabiliyor. İlk itiraz ise sendikalardan geldi ve kararın hemen temyize götürüldüğü belirtildi.

Eyalet yasası es geçildi

Michigan eyaletinde iflas ve emekli maaşlarıyla ilgili net bir yasal ifade olmasına rağmen hakimin kararı tartışma yarattı. İflas yasasında “Emekli maaşları sözleşmeden doğan haklardır ve şehrin iflası konusuna girmemektedir” ifadesi yer alıyor. Hakim ise kararında ABD’nin iflas yasası olan Chapter 9’da emekli maaşlarının korunmadığına dikkat çekti.

Detroit şehrinde ambulansların sadece üçte biri çalışır durumdaydı ve polisler mevcut dosyaların yüzde dokuzunu sonlandırabilmişti. Detroit şehrinin zor günlerinin iflas kararıyla geçip geçemeyeceğini ilerleyen günler gösterecek.

Hakkında iskanunu

Göz atın

Engellilerde Emeklilik Şartları

Engellilerde Emeklilik Şartları

Engelli çalışanlar için emeklilik şartları, diğer çalışanlardan farklı olarak biraz daha kolaylaştırılmıştır. Yasadaki ilgili maddeler, …