Her İki Aile Hekiminden Biri

Her İki Aile Hekiminden Biri…

Aile hekimleri, kendilerine getirilen zorunlu nöbete tepki olarak sistemden ayrılmayı düşünüyor.

Türk Sağlık-Sen’in araştırmasına göre 1.428 aile hekiminin yüzde 91’i nöbet uygulamasının yanlış olduğunu düşünüyor ve yüzde 50’si istifa etme kararı almak üzere. 598 aile hekimi, 830 aile sağlığı çalışanının katıldığı ankette % 79 gibi ciddi orandaki çalışan da Sağlık Bakanlığı’nın aile hekimliği sistemi çalışanlarının sorunlarını önemsemediğini düşünüyor. Aile Hekimliği çalışanlarının % 68’ine göre iş yükü çok fazla, % 23’üne göre fazla, % 6’sına göre normal ve % 3’üne göre de az olarak çıktı. Sonuç olarak çalışanların % 91’i, iş yüklerinin fazla olduğunu düşünüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda görüşülmekte olan Tam Gün Yasa Tasarısı’nda yer alan aile hekimleri ve aile sağlığı çalışanlarına nöbet uygulaması ise gene % 91 gibi bir oranla yanlış karar olarak değerlendirildi. Katılımcıların % 55’i, nöbet sistemi getirilmesi durumunda sistemden ayrılmayı düşünürken % 15’i sistem getirilse dahi ayrılmayı düşünmediğini belirtti. % 30 oranında çalışanlar ise kararsız.

Aile Hekimleri’nin % 50’si, Aile Sağlığı Çalışanları’nın ise % 59’u nöbet nedeniyle aile hekimliği sisteminden ayrılmayı düşünüyor.

Çalışanların % 67’si, aile hekimliği sisteminin daha da kötüye gideceğini; % 21’i ise sistemin sorunlarla devam edeceğini düşünürken % 10’u ise sistemin düzeleceğine inanıyor.

{fcomment id=1684}

Hakkında iskanunu