Muhtasar Prim Hizmet Beyannamesi Yine Ertelendi

SGK Borçlu Şirketleri Açıkladı

Tahmini okuma süresi: 3 dk. 
Sosyal Güvenlik Kurumu, geçtiğimiz günlerde yaptığı bir açıklama ile SGK Kanunu’nun 7. ve 10. maddeleri gereğince altı aydan uzun süre ödemesi gecikmiş ve yıla bağlı belirlenen tutardan daha fazla prim borcu olan işverenleri kamuoyuna açıkladı. Aynı kanunun, 8. maddesi gereğince malum listenin bir hafta boyunca SGK internet sitesinde ve il müdürlüklerinde yayınlanacağını duyuran Sosyal Güvenlik Kurumu; şirketlere üç iş günü içinde itiraz etme haklarının olduğunu da hatırlattı.

Borcu Bulunan İşverenleri Bekleyen Yasal Durumlar Nelerdir?

Sosyal Güvenlik Kurumu “150.000-TL Ve Üzerinde Sigorta Prim Aslı Borcu Bulunan İşverenlerin Kamuoyuna Açıklanması” başlıklı duyurusunu 22.06.2015 tarihinde yayınlamıştır. Bu durumda borcu bulunan işverenleri ne gibi sorumluluklar ve tehlikeler beklemektedir?

  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler, işgücü maliyetlerinin azaltılmasına yönelik teşviklerden yararlanamamaktadır.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler, yüksek miktarda ödenmemiş borcu olan şirketler SGK nezdinde bir takım izlemelere takılarak “şüpheli iş yeri” kodu ile karşılaşabilmektedir.
  • Şüpheli İşyeri Kodu konulan işyerleri hem idari hem de adli süreçlerle karşılaşabilmektedir.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler, Kamu ihalelerine katılamamaktadır.(Kanunda belirtilen miktarların aşılması durumunda)
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler haciz ve icra yolu ile zor duruma düşmektedir.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler, kamuoyunda prestij kaybı yaşayabilmektedir.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler hakkında 6183 sayılı Kanun hükümleri uygulanmak ve gerekmesi halinde işveren sorumluluğu devreye girmektedir.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler 22.06.2015 tarihli duyuruda da belirtildiği üzere, borç aslına veya borcun bir kısmına gerekli itirazları yapma hakkına sahiptir.
  • SGK’ ya borcu bulunan şirketler – Örneğin Spor Kulüpleri- Avrupa finansal fair play doğrultusunda “transfer yasağı” ile karşılaşabilmektedir.

Hakkında iskanunu