Yabancı AR&GE Personeline Süresiz Çalışma İzni Mecliste

Yabancı AR&GE Personeline Süresiz Çalışma İzni Mecliste

Türkiye, hızla artan nüfusunun refah seviyesini iyileştirmenin tek yolu olarak gördüğü sürdürebilir bir gelişme oranını yakalamak amacıyla, işletmelerin rekabet kapasitesini geliştirecek yenilikçi teknolojiye ve katma değeri yüksek ürünlere ulaşmayı sağlamak için araştırma ve geliştirme alanında bir atılım hazırlığı içine girmiştir. Yabancı AR&GE Personeline Süresiz Çalışma İzni Mecliste tartışılmaya başlandı.

AR&GE ve tasarım alanında çalışacak yabancı uyruklu personele süresiz çalışma izni verilmesine ilişkin düzenlemeleri de içeren “Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ile Bazı Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” 8 Şubat 2016 itibariyle Meclis gündemine gelmiş olup, önümüzdeki haftalarda yasalaşması beklenmektedir.

BİLİM, SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞININ OLUMLU GÖRÜŞÜ İLE SÜRESİZ ÇALIŞMA İZNİ

Yukarıda belirtilen yasa tasarısının 18-20. maddelerinde öngörülen yeni çalışma izni düzenlemeleri aşağıda belirtilmiştir.

  • Türkiye’nin Ar-Ge ve yenilik ekosistemini güçlendirmek, teknoloji transferini sağlamak, işletmelerin teknoloji seviyesini yükselterek katma değeri yüksek ürünler üretilmesini sağlamak için eğitim düzeyi, mesleki deneyimi, bilim ve teknolojiye katkısı, Türkiye’deki faaliyetinin veya yatırımının ülke ekonomisine ve istihdama etkisi önemli olan yabancılara, süresiz çalışma izni verilebilecek.
  • Türkiye’nin Ar-Ge, yenilik ve tasarımalanındaki gelişimini hızlandıracak ve teknolojik ilerlemesine katkı sağlayacak nitelikteki yabancılara verilen çalışma izinleri, Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun kapsamında öngörülen sürelere tabi olmaksızın düzenlenecek.
  • 4817 Sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkında Kanun’a eklenecek ek madde doğrultusunda, bu yabancıların çalışma izni başvuruları, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü üzerine karara bağlanacak.

Yasama süreci tarafımızdan yakından takip edilmekte olup konuyla ilgili gelişmeler güncel olarak siz okuyucularımıza iletilecektir.

Adı geçen yasa tasarısına aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

http://www2.tbmm.gov.tr/d26/1/1-0540.pdf

Hakkında iskanunu

Göz atın

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

2021 İzinsiz Yabancı Çalıştırma Cezaları

Bulunduğu ülkenin vatandaşı olmayan kişileri çalıştırmak, her ülkede yasal düzenlemeler çerçevesinde izne tabi tutuluyor. Ülkemizde …