Kamu ve Özel Sektör Kuruluşların Yapmakla Mükellef Olduğu Spor Tesisleri Yönetmelik

1 Şubat 2009 PAZAR
Resmî Gazete
Sayı : 27128

YÖNETMELİK

Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğünden:

MEMUR VE İŞÇİ SAYISI BEŞ YÜZDEN FAZLA OLAN KAMU VE ÖZEL SEKTÖR KURULUŞLARI İLE FABRİKALARIN YAPMAKLA MÜKELLEF OLDUKLARI SPOR TESİSLERİ HAKKINDA YÖNETMELİĞİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 10/5/1987 tarihli ve 19456 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Memur ve İşçi Sayısı Beş Yüzden Fazla Olan Kamu ve Özel Sektör Kuruluşları ile Fabrikaların Yapmakla Mükellef Oldukları Spor Tesisleri Hakkında Yönetmelik yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 2 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik hükümlerini Gençlik ve Spor Genel Müdürü yürütür.

Hakkında iskanunu