Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmelik

20 Mart 2008 PERŞEMBE
Resmî Gazete
Sayı : 26822

YÖNETMELİK
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: KİMYASAL MADDELERLE ÇALIŞMALARDA SAĞLIK VE GÜVENLİK
ÖNLEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİKTE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 26/12/2003 tarihli ve 25328 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Kimyasal Maddelerle Çalışmalarda Sağlık ve Güvenlik Önlemleri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında geçen “1991/322/EEC ve 2000/39/EC” ibaresi “1991/322/EEC, 2000/39/EC ve 2006/15/EC” olarak değiştirilmiştir.

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–I/B Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 3 – Aynı Yönetmeliğin ekinde yer alan EK–I/C Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri tablosu ekteki şekilde değiştirilmiştir.

MADDE 4 – Aynı Yönetmeliğe, EK–I/C Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri tablosundan sonra gelmek üzere ekteki EK–I/D Mesleki Maruziyet Sınır Değerleri tablosu eklenmiştir.

MADDE 5 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 6 –
Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.

Ekleri İçin Tıklayınız 

Hakkında iskanunu

Göz atın

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazetede Yayınlandı

24 Mart 2016 tarihinde TBMM genel kurulunda kabul edilen “kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın …