Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik21 Şubat 2013 tarihli, 28566 Sayılı Resmi Gazete’de “Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik” yayımlandı.

Bu yönetmelik ile birlikte 06/04/2004 tarihli ve 25425 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik‘e yeni maddeler ilave etmiş ve mevcut maddeler üzerinde değişiklikler yapılmış ancak Çocuk Ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelikin yürürlüğüne son vermemiştir.

Çocuk ve Genç İşçilerin Çalıştırılma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik’in tam metni için tıklayın.

Hakkında iskanunu

Göz atın

İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik

31 Ocak tarihli, 284545 Sayılı Resmi Gazete’de “İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri …